Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO, Jozefa VALOCKÉHO a Vladimíra BALÁŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1606
Dátum doručenia: 29. 5. 2015
Navrhovateľ: poslanci NR SR (V. Baláž, R. Raši, J. Valocký)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1623 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1623 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1805 zo dňa 17. 6. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us531805 (Uznesenie (1. čítanie)) Us531805 (21 KB)

Rokovanie výborov

8. 9. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
8. 9. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci
16. 9. 2015, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2015, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR dňa 24. 9. 2015.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 09. 2015 Novotný, Viliam Detail návrhu 6 1606 Viliam Novotný II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1606 Viliam Novotný II (78 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1960 zo dňa 24. 9. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 10. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 10. 2015), čiastka 76, číslo 265/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.