Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1588 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1424)
Dátum doručenia: 28. 5. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 16. 6. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 16. 6. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1571 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1571 (13 KB)

Rokovanie výborov

15. 6. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 6. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

15. 6. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 16. 6. 2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1792 zo dňa 16. 6. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 6. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 6. 2015), čiastka 44, číslo 140/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.