Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh Autorského zákona

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1496
Dátum doručenia: 17. 4. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1504 Rozhodnutie č. 1504 (76 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1704 zo dňa 6. 5. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us511704 Us511704 (20 KB)

Rokovanie výborov

11. 6. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 6. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 6. 2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
11. 6. 2015, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

16. 6. 2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 1. 7. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 06. 2015 Vášáryová, Magdaléna Detail návrhu 6 1496 Magdaléna Vášáryová II 6 1496 Magdaléna Vášáryová II ((76 KB))

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1880 zo dňa 1. 7. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24. 7. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 8. 2015), čiastka 57, číslo 185/2015.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.