Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1337
Dátum doručenia: 7.1.2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 6.3.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9.3.2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1351 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1351 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1570 zo dňa 5.2.2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 6.3.2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9.3.2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461570 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461570 (23 KB)

Rokovanie výborov

5.3.2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5.3.2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10.3.2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
26.2.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
24.2.2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
12.2.2015, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

10. 3. 2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 17.3.2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 03. 2015 19:05 Mičovský, Ján Detail návrhu 6 1337 Ján Mičovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Ján Mičovský II (127 KB)
11. 03. 2015 19:01 Fecko, Martin Detail návrhu 6 1337 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Martin Fecko II (106 KB)
11. 03. 2015 19:01 Fecko, Martin Detail návrhu 6 1337 Martin Fecko2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Martin Fecko2 II (105 KB)
11. 03. 2015 17:56 Huba, Mikuláš Detail návrhu 6 1337 Mikuláš Huba II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Mikuláš Huba II (328 KB)
11. 03. 2015 19:05 Raši, Richard Detail návrhu 6 1337 Richard Raši II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Richard Raši II (84 KB)
11. 03. 2015 18:24 Mikuš, Jozef Detail návrhu 6 1337 Jozef Mikuš II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Jozef Mikuš II (63 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1631 zo dňa 17. 3. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16.4.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21.4.2015), čiastka 27, číslo 79/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.