Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1337
Dátum doručenia: 7. 1. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 6. 3. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9. 3. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1351 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1351 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1570 zo dňa 5. 2. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 6. 3. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9. 3. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461570 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461570 (23 KB)

Rokovanie výborov

5. 3. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5. 3. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10. 3. 2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
26. 2. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
24. 2. 2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
12. 2. 2015, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

10. 3. 2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 17. 3. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 03. 2015 19:05 Raši, Richard Detail návrhu 6 1337 Richard Raši II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Richard Raši II (84 KB)
11. 03. 2015 19:01 Fecko, Martin Detail návrhu 6 1337 Martin Fecko2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Martin Fecko2 II (105 KB)
11. 03. 2015 18:24 Mikuš, Jozef Detail návrhu 6 1337 Jozef Mikuš II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Jozef Mikuš II (63 KB)
11. 03. 2015 19:01 Fecko, Martin Detail návrhu 6 1337 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Martin Fecko II (106 KB)
11. 03. 2015 19:05 Mičovský, Ján Detail návrhu 6 1337 Ján Mičovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Ján Mičovský II (127 KB)
11. 03. 2015 17:56 Huba, Mikuláš Detail návrhu 6 1337 Mikuláš Huba II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1337 Mikuláš Huba II (328 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1631 zo dňa 17. 3. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 4. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 4. 2015), čiastka 27, číslo 79/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.