Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery TOMANOVEJ, Viery ŠEDIVCOVEJ, Evy HUFKOVEJ a Jany VAĽOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1249
Dátum doručenia: 26. 9. 2014
Navrhovateľ: poslanci NR SR (V. Tomanová, V. Šedivcová, J. Vaľová, E. Hufková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1258 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1258 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1389 zo dňa 21. 10. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us391389 (Uznesenie (1. čítanie)) Us391389 (23 KB)

Rokovanie výborov

18. 11. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
19. 11. 2014, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2014, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 4. 12. 2014.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

03. 12. 2014 18:38 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 1249 Erika Jurinová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1249 Erika Jurinová II (90 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1449 zo dňa 4. 12. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 12. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 12. 2014), čiastka 111, číslo 376/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.