Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ bol vrátený navrhovateľovi)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane súkromia a o príslušnosti súdov pri použití informačno-technických prostriedkov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1145
Dátum doručenia: 16. 8. 2001
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Gyurovszky, J. Langoš, F. Mikloško)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS a Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2001..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2001.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 52. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1680 zo dňa 19. 10. 2001.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS a Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2001.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2001.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1680 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1680 (14 KB)

Rokovanie výborov

22. 11. 2001, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
14. 11. 2001, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
27. 11. 2001, Ústavnoprávny výbor NR SR
26. 11. 2001, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
8. 11. 2001, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
7. 11. 2001, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva


Rokovanie gestorského výboru

5. 12. 2001, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1824 zo dňa 19. 12. 2001

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ bol vrátený navrhovateľovi.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1824 (Uznesenie (2. čítanie)) Uznesenie č. 1824 (11 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.