Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1060
Dátum doručenia: 6. 6. 2014
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Choma, R. Zmajkovičová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 8. 9. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1062 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1062 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1227 zo dňa 27. 6. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 8. 9. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us361227 (Uznesenie (1. čítanie)) Us361227 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 9. 2014, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2. 9. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 9. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

9. 9. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR dňa 23. 9. 2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

10. 09. 2014 Choma, Igor Detail návrhu 6 1060 Igor Choma II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1060 Igor Choma II (78 KB)
17. 09. 2014 Hlina, Alojz Detail návrhu 6 1060 Alojz Hlina1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1060 Alojz Hlina1 II (71 KB)
17. 09. 2014 Hlina, Alojz Detail návrhu 6 1060 Alojz Hlina2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1060 Alojz Hlina2 II (83 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1342 zo dňa 23. 9. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13. 10. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 10. 2014), čiastka 90, číslo 293/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.