Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 850
Dátum doručenia: 10. 1. 2014
Navrhovateľ: poslanci NR SR (O. Brixi, A. Martvoň, M. Číž, T. Glenda, D. Duchoň, I. Lišková, Š. Gašparovič, D. Bublavý, E. Hufková, M. Janíková, V. Kučerová, O. Nachtmannová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 3. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 849 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 849 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 29. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1016 zo dňa 4. 2. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 3. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us291016 (Uznesenie (1. čítanie)) Us291016 (22 KB)

Rokovanie výborov

11. 3. 2014, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
18. 3. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 3. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

18. 3. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR dňa 1. 4. 2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 03. 2014 Škripek, Branislav Detail návrhu 6 0850 Branislav Škripek II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0850 Branislav Škripek II (125 KB)
26. 03. 2014 16:40 Martvoň, Anton Detail návrhu 6 0850 Anton Martvoň II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0850 Anton Martvoň II (54 KB)
26. 03. 2014 16:28 Brixi, Otto Detail návrhu 6 0850 Otto Brixi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0850 Otto Brixi II (104 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1108 zo dňa 1. 4. 2014

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 04. 2014 11:17 Vitteková, Anna Detail návrhu 6 0850 Anna Vitteková III (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0850 Anna Vitteková III (19 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 4. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 4. 2014), čiastka 39, číslo 106/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.