Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 680
Dátum doručenia: 16. 8. 2013
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Choma)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 655 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 655 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 786 zo dňa 19. 9. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230786 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230786 (21 KB)

Rokovanie výborov

8. 10. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8. 10. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR dňa 29. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 893 zo dňa 29. 10. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 11. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 11. 2013), čiastka 90, číslo 368/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.