Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 660
Dátum doručenia: 16. 8. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 634 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 634 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 760 zo dňa 11. 9. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230760 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230760 (21 KB)

Rokovanie výborov

29. 3. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6. 5. 2014, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
6. 5. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 10. 2013, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
12. 5. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

13. 5. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 29. 5. 2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 10. 2013 Osuský, Peter Detail návrhu 6 0660 Peter Osuský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0660 Peter Osuský II (116 KB)
27. 05. 2014 15:49 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 6 0660 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0660 Miroslav Beblavý II (68 KB)
27. 05. 2014 17:06 Procházka, Radoslav Detail návrhu 6 0660 Radoslav Procházka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0660 Radoslav Procházka II (61 KB)
27. 05. 2014 10:58 Osuský, Peter Detail návrhu 6 0660 Peter Osuský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0660 Peter Osuský II (116 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1159 zo dňa 29. 5. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 6. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 6. 2014), čiastka 63, číslo 181/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.