Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 545
Dátum doručenia: 31. 5. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 28. 8. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30. 8. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 520 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 520 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 654 zo dňa 19. 6. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 28. 8. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30. 8. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us210654 (Uznesenie (1. čítanie)) Us210654 (20 KB)

Rokovanie výborov

27. 8. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
27. 8. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
27. 8. 2013, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
27. 8. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 8. 2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
22. 8. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

3. 9. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 4. 9. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

03. 09. 2013 19:07 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0545 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0545 Jana Žitňanská II (73 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 742 zo dňa 4. 9. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 23. 9. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 10. 2013), čiastka 71, číslo 305/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.