Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 545
Dátum doručenia: 31.5.2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 28.8.2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30.8.2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 520 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 520 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 654 zo dňa 19.6.2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 28.8.2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30.8.2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us210654 (Uznesenie (1. čítanie)) Us210654 (20 KB)

Rokovanie výborov

27.8.2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
27.8.2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
27.8.2013, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
27.8.2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
27.8.2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
22.8.2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

3. 9. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 4.9.2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

03. 09. 2013 19:07 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0545 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0545 Jana Žitňanská II (73 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 742 zo dňa 4. 9. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 23.9.2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8.10.2013), čiastka 71, číslo 305/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.