Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 352
Dátum doručenia: 11.1.2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 8.3.2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11.3.2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 337 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 337 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 414 zo dňa 31.1.2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 8.3.2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11.3.2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us140414 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140414 (24 KB)

Rokovanie výborov

7.3.2013, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
26.2.2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
7.3.2013, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
6.3.2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
6.3.2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

12. 3. 2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 13.3.2013.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 498 zo dňa 13. 3. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4.4.2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10.4.2013), čiastka 20, číslo 75/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.