Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 352
Dátum doručenia: 11. 1. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 337 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 337 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 414 zo dňa 31. 1. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us140414 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140414 (24 KB)

Rokovanie výborov

7. 3. 2013, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
26. 2. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
7. 3. 2013, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
6. 3. 2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
6. 3. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

12. 3. 2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 13. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 498 zo dňa 13. 3. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 4. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 4. 2013), čiastka 20, číslo 75/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.