Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 362
Dátum doručenia: 11. 1. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 332 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 332 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 418 zo dňa 5. 2. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us140418 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140418 (24 KB)

Rokovanie výborov

7. 3. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
26. 2. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
7. 3. 2013, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
8. 3. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
12. 3. 2013, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

12. 3. 2013, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 20. 3. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 03. 2013 Nagy, József Detail návrhu 6 0362 József Nagy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 József Nagy II (104 KB)
13. 03. 2013 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0362 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Jana Žitňanská II (87 KB)
14. 03. 2013 Zajac, Pavol Detail návrhu 6 0362 Pavol Zajac II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Pavol Zajac II (157 KB)
14. 03. 2013 Štefanec, Ivan Detail návrhu 6 0362 Ivan Štefanec II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Ivan Štefanec II (39 KB)
14. 03. 2013 Gibalová, Monika Detail návrhu 6 0362 Monika Gibalová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Monika Gibalová II (59 KB)
15. 03. 2013 13:54 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 0362 Ľudovít Kaník1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Ľudovít Kaník1 II (65 KB)
15. 03. 2013 13:54 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 0362 Ľudovít Kaník2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Ľudovít Kaník2 II (106 KB)
15. 03. 2013 13:22 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0362 Erika Jurinová4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Erika Jurinová4 II (71 KB)
15. 03. 2013 13:22 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0362 Erika Jurinová3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Erika Jurinová3 II (55 KB)
19. 03. 2013 18:48 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 6 0362 Lucia Nicholsonová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Lucia Nicholsonová1 II (67 KB)
15. 03. 2013 13:22 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0362 Erika Jurinová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Erika Jurinová1 II (73 KB)
15. 03. 2013 13:22 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0362 Erika Jurinová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Erika Jurinová2 II (66 KB)
15. 03. 2013 13:22 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0362 Erika Jurinová5 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Erika Jurinová5 II (50 KB)
19. 03. 2013 18:40 Tomanová, Viera Detail návrhu 6 0362 Viera Tomanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Viera Tomanová II (80 KB)
19. 03. 2013 19:04 Šedivcová, Viera Detail návrhu 6 0362 Viera Šedivcová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Viera Šedivcová II (129 KB)
19. 03. 2013 18:48 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 6 0362 Lucia Nicholsonová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Lucia Nicholsonová2 II (67 KB)
19. 03. 2013 18:40 Tomanová, Viera Detail návrhu 6 0362 Viera Tomanová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Viera Tomanová1 II (148 KB)
20. 03. 2013 10:29 Rošková, Ľubica Detail návrhu 6 0362 Ľubica Rošková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Ľubica Rošková II (57 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 520 zo dňa 20. 3. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 4. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 4. 2013), čiastka 24, číslo 96/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.