Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 201
Dátum doručenia: 24. 8. 2012
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Kondrót)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 192 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 192 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 245 zo dňa 28. 9. 2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 10. 2012.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 26. 10. 2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us070245 (Uznesenie (1. čítanie)) Us070245 (23 KB)

Rokovanie výborov

11. 10. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 10. 2012, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 10. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 10. 2012, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
11. 10. 2012, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

26. 10. 2012, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR dňa 26. 10. 2012.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 10. 2012 10:18 Holeva, Viliam Detail návrhu 6 0201 Viliam Holeva II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0201 Viliam Holeva II (51 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 298 zo dňa 26. 10. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 11. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 11. 2012), čiastka 89, číslo 355/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.