Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 29
Dátum doručenia: 17. 4. 2012
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Kolesík, M. Kondrót)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 19 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 19 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 2. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 30 zo dňa 16. 5. 2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2012.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us020030 (Uznesenie (1. čítanie)) Us020030 (14 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
12. 6. 2012, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
13. 6. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2012, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR dňa 19. 6. 2012.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 39 zo dňa 19. 6. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 6. 7. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 7. 2012), čiastka 49, číslo 197/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.