Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 28
Dátum doručenia: 17. 4. 2012
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Raši)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 18 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 18 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 2. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 29 zo dňa 16. 5. 2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2012.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us020029 (Uznesenie (1. čítanie)) Us020029 (14 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13. 6. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 6. 2012, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2012, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR dňa 20. 6. 2012.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

20. 06. 2012 10:44 Novotný, Viliam Detail návrhu 6 0028 Viliam Novotný II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0028 Viliam Novotný II (63 KB)
20. 06. 2012 09:43 Müllerová, Emília Detail návrhu 6 0028 Emília Müllerová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0028 Emília Müllerová II (83 KB)
20. 06. 2012 14:38 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0028 Jozef Mihál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0028 Jozef Mihál II (80 KB)
20. 06. 2012 14:38 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0028 Jozef Mihál2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0028 Jozef Mihál2 II (57 KB)
20. 06. 2012 09:43 Bastrnák, Tibor Detail návrhu 6 0028 Tibor Bastrnák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0028 Tibor Bastrnák II (95 KB)
20. 06. 2012 10:06 Blanár, Juraj Detail návrhu 6 0028 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0028 Juraj Blanár II (112 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 45 zo dňa 20. 6. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 6. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 6. 2012), čiastka 44, číslo 185/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.