Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ postúpil do redakcie)

Zákon z 25. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 424 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 284)
Dátum doručenia: 14. 6. 2011
Navrhovateľ: vláda

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 427 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 427 (11 KB)

Rokovanie výborov

27. 6. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
28. 6. 2011, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny


Rokovanie gestorského výboru

28. 6. 2011, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR dňa 28. 6. 2011.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 501 zo dňa 28. 6. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30. 6. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 7. 2011), čiastka 65, číslo 204/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.