Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA, Jozefa MIKUŠA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 360
Dátum doručenia: 29.4.2011
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Hrušovský, J. Kollár, J. Mikuš, L. Sólymos)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 27.6.2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 27.6.2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 352 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 352 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 473 zo dňa 31.5.2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 27.6.2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 27.6.2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180473 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180473 (12 KB)

Rokovanie výborov

30.12.1899, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16.6.2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
13.6.2011, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
28.6.2011, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
16.6.2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
15.6.2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
15.6.2011, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
16.6.2011, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
28.6.2011, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
15.6.2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
30.6.2011, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
16.6.2011, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

27. 6. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 3.2.2012.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 06. 2011 Poliačik, Martin Detail návrhu 5 0360 Martin Poliačik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0360 Martin Poliačik II (139 KB)
08. 09. 2011 Kollár, Jozef Detail návrhu 5 0360 Jozef Kollár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0360 Jozef Kollár II (62 KB)
01. 12. 2011 Kollár, Jozef Detail návrhu 5 0360 Jozef Kollár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0360 Jozef Kollár II (63 KB)
31. 01. 2012 Somogyi, Szilárd Detail návrhu 5 0360 Szilárd Somogyi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0360 Szilárd Somogyi II (47 KB)
02. 02. 2012 14:59 Vitteková, Anna Detail návrhu 5 0360 Anna Vitteková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0360 Anna Vitteková II (130 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 789 zo dňa 3. 2. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17.2.2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29.2.2012), čiastka 22, číslo 79/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.