Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 182
Dátum doručenia: 12. 11. 2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 31. 1. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 171 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 171 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 226 zo dňa 10. 12. 2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 31. 1. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090226 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090226 (15 KB)

Rokovanie výborov

25. 1. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
1. 2. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20. 1. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti


Rokovanie gestorského výboru

1. 2. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR dňa 3. 2. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 02. 2011 14:47 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 5 0182 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0182 Miroslav Beblavý II (59 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 293 zo dňa 3. 2. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 2. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 3. 2011), čiastka 20/2011, číslo 46/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.