Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Navrhovatelia vzali listom z 10. 2. 2011 návrh zákona späť)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pavla KUBOVIČA a Szilárda SOMOGYIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 149
Dátum doručenia: 19. 10. 2010
Navrhovateľ: poslanci NR SR (G. Gál, P. Kubovič, S. Somogyi)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 3. 12. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 6. 12. 2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 138 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 138 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 172 zo dňa 5. 11. 2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 3. 12. 2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 6. 12. 2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

25. 12. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 1. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
20. 1. 2011, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny


Rokovanie gestorského výboru

1. 2. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

08. 02. 2011 Matovič, Igor Detail návrhu 5 0149 Igor Matovič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0149 Igor Matovič II (77 KB)
09. 02. 2011 Gál, Gábor Detail návrhu 5 0149 Gábor Gál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0149 Gábor Gál II (30 KB)

Výsledok štádia procesu: Navrhovatelia vzali listom z 10. 2. 2011 návrh zákona späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.