Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2011

Návrh zákona o štátnom rozpočte, parlamentná tlač 81
Dátum doručenia: 13. 10. 2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodné strany ku všetkým častiam tlače (Úvodná strana) Úvodné strany ku všetkým častiam tlače (13 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (10 KB)
Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (8 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (130 KB)
Príloha č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 (Príloha) Príloha č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 (7 KB)
Príloha č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2011  (Príloha) Príloha č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2011 (6 KB)
Príloha č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 (Príloha) Príloha č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 (10 KB)
Príloha č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2011 (Príloha) Príloha č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2011 (232 KB)
Príloha č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2011 (Príloha) Príloha č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2011 (130 KB)
Príloha č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2011  (Príloha) Príloha č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2011 (121 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (16 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Úvodná strana (Úvodná strana) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Úvodná strana (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013  (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 (435 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Úvodná strana príloh (Úvodná strana) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Úvodná strana príloh (9 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 (Príloha) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 (139 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (52 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Zoznam tabuliek a príloh (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Zoznam tabuliek a príloh (10 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 (9 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2012 a 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2012 a 2013 (7 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2011 (6 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2011 (7 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2011 (13 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2011 podľa programov (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2011 podľa programov (88 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2011 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2011 podľa kapitol (68 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 9, 9a, 9b - Medzirezortné programy v roku 2011, 2012, 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 9, 9a, 9b - Medzirezortné programy v roku 2011, 2012, 2013 (110 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2011 (42 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2012 (40 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013 (39 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2011 (103 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2012-2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2012-2013 (131 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Finančného mechanizmu EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2011 až 2013 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Finančného mechanizmu EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2011 až 2013 (178 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2011 až 201 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2011 až 201 (177 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam - stavby/stroje  nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (49 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2011 - 2013 (Príloha) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2011 - 2013 (10 KB)
Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2011 až 2013 realizovaných formou programového rozpočtovania - Obsah (Iný typ dokumentu) Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2011 až 2013 realizovaných formou programového rozpočtovania - Obsah (9 KB)
Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2011 až 2013 realizovaných formou programového rozpočtovania (Iný typ dokumentu) Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2011 až 2013 realizovaných formou programového rozpočtovania (2,13 MB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre európske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 29. 11. 2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 127 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 127 (15 KB)

Rokovanie výborov

24. 11. 2010, Výbor NR SR pre európske záležitosti
24. 11. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
26. 11. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
18. 11. 2010, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
18. 11. 2010, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
24. 11. 2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
18. 11. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci
16. 11. 2010, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
23. 11. 2010, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
24. 11. 2010, Zahraničný výbor NR SR
19. 11. 2010, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
23. 11. 2010, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
16. 11. 2010, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR dňa 8. 12. 2010.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 12. 2010 19:27 Ondruš, Branislav Detail návrhu 5 0081 Branislav Ondruš II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0081 Branislav Ondruš II (63 KB)
02. 12. 2010 19:27 Záhumenský, Marian Detail návrhu 5 0081 Marian Záhumenský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0081 Marian Záhumenský II (44 KB)
02. 12. 2010 19:27 Galis, Dušan Detail návrhu 5 0081 Dušan Galis II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0081 Dušan Galis II (73 KB)
02. 12. 2010 19:22 Kollár, Jozef Detail návrhu 5 0081 Jozef Kollár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0081 Jozef Kollár II (106 KB)
03. 12. 2010 14:14 Vážny, Ľubomír Detail návrhu 5 0081 Ľubomír Vážny II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0081 Ľubomír Vážny II (157 KB)
03. 12. 2010 15:55 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 5 0081 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0081 Ľubomír Petrák II (45 KB)
07. 12. 2010 15:54 Blanár, Juraj Detail návrhu 5 0081 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0081 Juraj Blanár II (125 KB)
07. 12. 2010 11:25 Čaplovič, Dušan Detail návrhu 5 0081 Dušan Čaplovič1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0081 Dušan Čaplovič1 II (126 KB)
07. 12. 2010 11:25 Čaplovič, Dušan Detail návrhu 5 0081 Dušan Čaplovič2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0081 Dušan Čaplovič2 II (127 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 197 zo dňa 8. 12. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 12. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2010), čiastka 189/2010, číslo 498/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.