Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov

Ústavný zákon, parlamentná tlač 841
Dátum doručenia: 20.11.2000
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Kužma, J. Langoš, P. Osuský, F. Šebej, P. Tatár, P. Zajac)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14.3.2001..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 16.3.2001.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1307 zo dňa 22.3.2001.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 2.5.2001.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 4.5.2001.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1307 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1307 (14 KB)

Rokovanie výborov

2.5.2001, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
3.5.2001, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru
18.4.2001, Zahraničný výbor NR SR
3.5.2001, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
2.5.2001, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
24.4.2001, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
17.4.2001, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
3.5.2001, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
26.4.2001, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9.5.2001, Ústavnoprávny výbor NR SR
10.5.2001, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
18.4.2001, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
24.4.2001, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
3.5.2001, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

15. 5. 2001, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 30.5.2001.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1432 zo dňa 30. 5. 2001

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1432 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 1432 (11 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.