Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 1311
Dátum doručenia: 12. 11. 2009
Navrhovateľ: vláda (podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1342 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1342 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1810 zo dňa 4. 12. 2009.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us441810 (Uznesenie (1. čítanie)) Us441810 (14 KB)

Rokovanie výborov

26. 1. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 1. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20. 1. 2010, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
29. 1. 2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

29. 1. 2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 3. 2. 2010.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1894 zo dňa 3. 2. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 2. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 2. 2010), čiastka 30/2010, číslo 57/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.