Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1220
Dátum doručenia: 22.9.2009
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30.11.2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 1.12.2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1251 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1251 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 42. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1697 zo dňa 27.10.2009.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30.11.2009.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 1.12.2009.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us421697 (Uznesenie (1. čítanie)) Us421697 (14 KB)

Rokovanie výborov

19.11.2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
30.11.2009, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19.11.2009, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
30.11.2009, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
26.11.2009, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
19.11.2009, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
1.12.2009, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

1. 12. 2009, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 2.12.2009.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 12. 2009 Miklós, László Detail návrhu 4 1220 László Miklós II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1220 László Miklós II (84 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1778 zo dňa 2. 12. 2009

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22.12.2009 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (12.1.2010), čiastka 2/2010, číslo 3/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.