Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1220
Dátum doručenia: 22. 9. 2009
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 30. 11. 2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 1. 12. 2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1251 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1251 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 42. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1697 zo dňa 27. 10. 2009.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 30. 11. 2009.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 1. 12. 2009.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us421697 (Uznesenie (1. čítanie)) Us421697 (14 KB)

Rokovanie výborov

19. 11. 2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
30. 11. 2009, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 11. 2009, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
30. 11. 2009, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
26. 11. 2009, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
19. 11. 2009, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
1. 12. 2009, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

1. 12. 2009, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 2. 12. 2009.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 12. 2009 Miklós, László Detail návrhu 4 1220 László Miklós II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1220 László Miklós II (84 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1778 zo dňa 2. 12. 2009

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 12. 2009 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (12. 1. 2010), čiastka 2/2010, číslo 3/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.