Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 982
Dátum doručenia: 25.3.2009
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10.6.2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 12.6.2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1019 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1019 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1367 zo dňa 16.4.2009.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10.6.2009.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 12.6.2009.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351367 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351367 (14 KB)

Rokovanie výborov

4.6.2009, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
4.6.2009, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
9.6.2009, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
9.6.2009, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
9.6.2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
9.6.2009, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
10.6.2009, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

16. 6. 2009, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR dňa 30.6.2009.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 06. 2009 Biró, Ágnes Detail návrhu 4 0982 Ágnes Biró2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Ágnes Biró2 II (142 KB)
24. 06. 2009 Berényi, József Detail návrhu 4 0982 József Berényi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 József Berényi II (40 KB)
25. 06. 2009 18:57 Senko, Ján Detail návrhu 4 0982 Ján Senko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Ján Senko II (77 KB)
25. 06. 2009 10:57 Rafaj, Rafael Detail návrhu 4 0982 Rafael Rafaj2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Rafael Rafaj2 II (77 KB)
25. 06. 2009 10:57 Rafaj, Rafael Detail návrhu 4 0982 Rafael Rafaj1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Rafael Rafaj1 II (73 KB)
25. 06. 2009 10:57 Rafaj, Rafael Detail návrhu 4 0982 Rafael Rafaj3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Rafael Rafaj3 II (94 KB)
25. 06. 2009 18:20 Nagy, László A. Detail návrhu 4 0982 László Nagy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 László Nagy II (55 KB)
25. 06. 2009 09:15 Vášáryová, Magdaléna Detail návrhu 4 0982 Magdaléna Vášáryová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Magdaléna Vášáryová II (50 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1560 zo dňa 30. 6. 2009

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20.7.2009 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31.7.2009), čiastka 113/2009, číslo 318/2009.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.