Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 982
Dátum doručenia: 25. 3. 2009
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1019 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1019 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1367 zo dňa 16. 4. 2009.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2009.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2009.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351367 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351367 (14 KB)

Rokovanie výborov

4. 6. 2009, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
4. 6. 2009, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
9. 6. 2009, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
9. 6. 2009, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
9. 6. 2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 6. 2009, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
10. 6. 2009, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

16. 6. 2009, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR dňa 30. 6. 2009.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 06. 2009 Biró, Ágnes Detail návrhu 4 0982 Ágnes Biró2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Ágnes Biró2 II (142 KB)
24. 06. 2009 Berényi, József Detail návrhu 4 0982 József Berényi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 József Berényi II (40 KB)
25. 06. 2009 18:20 Nagy, László A. Detail návrhu 4 0982 László Nagy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 László Nagy II (55 KB)
25. 06. 2009 18:57 Senko, Ján Detail návrhu 4 0982 Ján Senko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Ján Senko II (77 KB)
25. 06. 2009 10:57 Rafaj, Rafael Detail návrhu 4 0982 Rafael Rafaj2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Rafael Rafaj2 II (77 KB)
25. 06. 2009 10:57 Rafaj, Rafael Detail návrhu 4 0982 Rafael Rafaj1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Rafael Rafaj1 II (73 KB)
25. 06. 2009 09:15 Vášáryová, Magdaléna Detail návrhu 4 0982 Magdaléna Vášáryová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Magdaléna Vášáryová II (50 KB)
25. 06. 2009 10:57 Rafaj, Rafael Detail návrhu 4 0982 Rafael Rafaj3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0982 Rafael Rafaj3 II (94 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1560 zo dňa 30. 6. 2009

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 7. 2009 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31. 7. 2009), čiastka 113/2009, číslo 318/2009.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.