Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 973
Dátum doručenia: 5. 3. 2009
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1337 zo dňa 10. 3. 2009.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2009.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2009.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1332 zo dňa 10. 3. 2009.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us331337 (Uznesenie (1. čítanie)) Us331337 (14 KB)

Rokovanie výborov

11. 3. 2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 3. 2009, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11. 3. 2009, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

11. 3. 2009, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR dňa 11. 3. 2009.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 03. 2009 17:20 Štefanec, Ivan Detail návrhu 4 0973 Ivan Štefanec II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0973 Ivan Štefanec II (61 KB)
11. 03. 2009 17:20 Kužma, Štefan Detail návrhu 4 0973 Štefan Kužma II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0973 Štefan Kužma II (81 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1343 zo dňa 11. 3. 2009

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30. 3. 2009 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 4. 2009), čiastka 51/2009, číslo 137/2009.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.