Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 790
Dátum doručenia: 2. 10. 2008
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2008..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2008.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 805 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 805 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 790 zo dňa 22. 10. 2008.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2008.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2008.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us281062 (Uznesenie (1. čítanie)) Us281062 (12 KB)

Rokovanie výborov

18. 11. 2008, Ústavnoprávny výbor NR SR
19. 11. 2008, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11. 11. 2008, Výbor NR SR pre sociálne veci
18. 11. 2008, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

24. 11. 2008, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 29. schôdzi NR SR dňa 25. 11. 2008.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 11. 2008 Radičová, Iveta Detail návrhu 4 0790 Iveta Radičová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0790 Iveta Radičová II (239 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 29. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1152 zo dňa 25. 11. 2008

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 12. 2008 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 12. 2008), čiastka 196/2008, číslo 554/2008.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.