Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 22. marca 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 609 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 477)
Dátum doručenia: 20. 4. 2000
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Andrassy, T. Galbavý, L. Hóka, J. Malchárek, B. Orava, J. Tuchyňa, K. Čižmáriková, F. Halmeš, M. Ištván, L. Mészáros, P. Ošváth)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 5. 2000..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 12. 5. 2000.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZRokovanie výborov

10. 5. 2000, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru
16. 5. 2000, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 5. 2000, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
9. 5. 2000, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4. 5. 2000,


Rokovanie gestorského výboru

10. 5. 2000, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR dňa 12. 5. 2000.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 846 zo dňa 12. 5. 2000

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 846 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 846 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 12. 6. 2000 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 6. 2000), čiastka 80/2000, číslo 185/2000.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.