Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Ľudmily MUŠKOVEJ a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky

Novela zákona, parlamentná tlač 387
Dátum doručenia: 23. 8. 2007
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Jarjabek, Ľ. Mušková, R. Rafaj)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2007..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2007.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 386 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 386 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 13. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 505 zo dňa 13. 9. 2007.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2007.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2007.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 505 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 505 (14 KB)

Rokovanie výborov

15. 10. 2007, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2007, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.