Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zsolta SIMONA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 80
Dátum doručenia: 22. 9. 2006
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Z. Simon)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 29. 11. 2006..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 30. 11. 2006.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 75 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 75 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 96 zo dňa 18. 10. 2006.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 29. 11. 2006.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 30. 11. 2006.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 96 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 96 (14 KB)

Rokovanie výborov

22. 11. 2006, Ústavnoprávny výbor NR SR
23. 11. 2006, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
23. 11. 2006, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
21. 11. 2006, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody


Rokovanie gestorského výboru

8. 12. 2006, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR dňa 12. 12. 2006.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 158 zo dňa 12. 12. 2006

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us060158 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us060158 (14 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.