Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1484 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1382)
Dátum doručenia: 20. 2. 2006
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Abelovský, P. Biroš, J. Drgonec, J. Miklušičák, P. Miššík, M. Urbáni)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2006..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2006.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1510 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1510 (12 KB)

Rokovanie výborov

14. 3. 2006, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 3. 2006, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 3. 2006, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 15. 3. 2006.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2151 zo dňa 15. 3. 2006

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 2151 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 2151 (12 KB)

Redakcia

Zákon bol 4. 4. 2006 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 4. 2006), čiastka 70/2006, číslo 188/2006.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.