Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1283
Dátum doručenia: 26. 8. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (G. Bárdos, J. Cuper, I. Federič, R. Fico, M. Hort, Ľ. Lintner, P. Minárik, Ľ. Navrátilová, K. Ondriaš)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 10. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1299 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1299 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 50. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1815 zo dňa 22. 9. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií s lehotou na prerokovanie 22. 10. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 10. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1815 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1815 (12 KB)

Rokovanie výborov

27. 10. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR
26. 10. 2005, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií


Rokovanie gestorského výboru

8. 11. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 9. 11. 2005.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1961 zo dňa 9. 11. 2005

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1961 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 1961 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 29. 11. 2005 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 12. 2005), čiastka 223/2005, číslo 546/2005.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.