Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ústavný zákon, parlamentná tlač 1282
Dátum doručenia: 26. 8. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (G. Bárdos, J. Cuper, I. Federič, R. Fico, M. Hort, J. Hrdlička, Ľ. Lintner, P. Minárik, Ľ. Navrátilová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 10. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1298 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1298 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 50. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1814 zo dňa 22. 9. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 22. 10. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 10. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1814 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1814 (12 KB)

Rokovanie výborov

11. 10. 2005, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
27. 10. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR
26. 10. 2005, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
13. 10. 2005, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

8. 11. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 9. 11. 2005.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 11. 2005 Gál, Gábor Detail návrhu 3 1282 Gábor Gál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 3 1282 Gábor Gál II (603 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1960 zo dňa 9. 11. 2005

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1960 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 1960 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 29. 11. 2005 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 12. 2005), čiastka 223/2005, číslo 545/2005.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.