Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ bol vrátený navrhovateľovi)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1281
Dátum doručenia: 25. 8. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Blanár, M. Chovanec, J. Laššáková, R. Madej, M. Murgaš, R. Zmajkovičová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 24. 10. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1274 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1274 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 50. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1813 zo dňa 22. 9. 2005.


Výsledok štádia procesu: NZ bol vrátený navrhovateľovi.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1813 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1813 (11 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.