Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov vedených na osobitných zoznamoch ("čierne listiny") a ich rodinných príslušníkov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1198
Dátum doručenia: 1. 6. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Cuper, D. Čaplovič, G. Krajči, Ľ. Lintner)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 7. 9. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1188 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1188 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1703 zo dňa 23. 6. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 7. 9. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1703 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1703 (13 KB)

Rokovanie výborov

6. 9. 2005, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
6. 9. 2005, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
7. 9. 2005, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6. 9. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR
7. 9. 2005, Výbor NR SR pre sociálne veci
8. 9. 2005, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

8. 9. 2005, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

II. čítanie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 09. 2005 Kaliňák, Robert Detail návrhu 3 1198 Robert Kaliňák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 3 1198 Robert Kaliňák II (995 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.