Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava POLKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1102
Dátum doručenia: 15. 4. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Polka)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1105 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1105 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 42. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1609 zo dňa 18. 5. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 20. 6. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 20. 6. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1609 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1609 (13 KB)

Rokovanie výborov

14. 6. 2005, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
9. 6. 2005, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14. 6. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

20. 6. 2005, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 23. 6. 2005.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1720 zo dňa 23. 6. 2005

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12. 7. 2005 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 7. 2005), čiastka 136/2005, číslo 318/2005.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.