Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 525
Dátum doručenia: 24.2.2000
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Ambróš, V. Bajan, R. Bauer, P. Bohunický, J. Klemens, P. Muránsky, J. Sitek, J. Slaný, P. Tatár)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 3.5.2000..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5.5.2000.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 736 zo dňa 14.3.2000.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 3.5.2000.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5.5.2000.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 736 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 736 (13 KB)

Rokovanie výborov

3.5.2000, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
3.5.2000, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
3.5.2000, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
9.5.2000, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3.5.2000, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19.4.2000, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

5. 5. 2000, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.