Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 822
Dátum doručenia: 18. 8. 2004
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Blajsko, P. Bódy, J. Brocka, M. Demeterová, Z. Horváth, P. Minárik, A. Přidal, M. Sabolová, K. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2004..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2004.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 826 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 826 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1174 zo dňa 8. 9. 2004.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2004.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2004.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1174 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1174 (12 KB)

Rokovanie výborov

13. 10. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 10. 2004, Výbor NR SR pre sociálne veci
13. 10. 2004, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.