Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 821
Dátum doručenia: 18. 8. 2004
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Blajsko, P. Bódy, J. Brocka, M. Demeterová, Z. Horváth, P. Minárik, A. Přidal, M. Sabolová, K. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2004..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2004.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 825 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 825 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1178 zo dňa 8. 9. 2004.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2004.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2004.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1178 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1178 (12 KB)

Rokovanie výborov

13. 10. 2004, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
13. 10. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 10. 2004, Výbor NR SR pre sociálne veci
13. 10. 2004, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2004, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.