Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 30. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 801 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 610)
Dátum doručenia: 23. 7. 2004
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Biroš, T. Cabaj, M. Číž, J. Hurban, J. Šimko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 3. 9. 2004..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 3. 9. 2004.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 803 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 803 (12 KB)

Rokovanie výborov

25. 8. 2004, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
25. 8. 2004, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 8. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

2. 9. 2004, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR dňa 7. 9. 2004.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1134 zo dňa 7. 9. 2004

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5. 10. 2004 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 10. 2004), čiastka 225/2004, číslo 535/2004.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.