Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 425
Dátum doručenia: 3. 10. 2003
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Hajduk, R. Hamerlik, M. Hort, S. Janiš, J. Tkáčová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2003..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2003.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 419 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 419 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 554 zo dňa 22. 10. 2003.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2003.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2003.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 554 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 554 (13 KB)

Rokovanie výborov

19. 11. 2003, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
2. 12. 2003, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
19. 11. 2003, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

2. 12. 2003, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR dňa 12. 12. 2003.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 688 zo dňa 12. 12. 2003

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 12. 2003 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 1. 2004), čiastka 5/2004, číslo 12/2004.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.