Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1660 Uzavretá úloha30. 07. 2002 F. Šebej, P. Osuský, P. TatárZákon vrátený prezidentom
Zákon z 10. júla 2002 o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäte národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa), vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1659 Uzavretá úloha30. 07. 200219. 08. 2002J. LangošZákon vrátený prezidentom
Zákon z 10. júla 2002 o podmienke spoľahlivosti pre prácu v tajných službách a o doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1658 Uzavretá úloha30. 07. 2002 J. LangošZákon vrátený prezidentom
Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1657 Uzavretá úloha30. 07. 2002 P. Tatár, V. PalkoZákon vrátený prezidentom
Zákon z 9. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1656 Uzavretá úloha30. 07. 200219. 08. 2002P. Finďo, T. ŠagátZákon vrátený prezidentom
Zákon z 9. júla 2002 o Slovenskom audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1655 Uzavretá úloha30. 07. 2002 Ministerstvo kultúry SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 11. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1654 Uzavretá úloha30. 07. 200219. 08. 2002Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 2. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1651 Uzavretá úloha24. 07. 200219. 08. 2002Ministerstvo obrany SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 26. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 1650 Uzavretá úloha23. 07. 200219. 08. 2002F. Šebej, P. Osuský, P. TatárZákon vrátený prezidentom
Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1649 Uzavretá úloha23. 07. 2002 V. Bajan, V. Faič, M. Mesiarik, S. Bartoš, J. KlemensZákon vrátený prezidentom
Zákon z 2. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1648 Uzavretá úloha22. 07. 200219. 08. 2002Ministerstvo dopravy SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 25. júna 2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1647 Uzavretá úloha22. 07. 200219. 08. 2002Ministerstvo životného prostredia SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 21. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1645 Uzavretá úloha15. 07. 200219. 08. 2002J. Brocka, M. Sabolová, A. Záborská, A. Rakús, P. TatárZákon vrátený prezidentom
Zákon z 20. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1644 Uzavretá úloha15. 07. 200219. 08. 2002Ministerstvo dopravy SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 20. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1643 Uzavretá úloha15. 07. 2002 Ministerstvo dopravy SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 19. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1642 Uzavretá úloha15. 07. 200219. 08. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 20. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1641 Uzavretá úloha12. 07. 2002 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 19. júna 2002 o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1640 Uzavretá úloha12. 07. 200219. 08. 2002Ministerstvo financií SR, Národná banka SlovenskaZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov 1637 Rozhodnutie predsedu NR SR28. 06. 2002 Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o lesoch 1635 Rozhodnutie predsedu NR SR28. 06. 2002 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNávrh nového zákona
Zákon z 30. mája 2002 o ochrane osobných údajov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1632 Uzavretá úloha24. 06. 200203. 07. 2002splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémochZákon vrátený prezidentom
Zákon z 29. mája 2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1629 Uzavretá úloha17. 06. 200221. 06. 2002Ministerstvo vnútra SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 29. mája 2002 o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1628 Uzavretá úloha17. 06. 200221. 06. 2002Ministerstvo obrany SRZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona o dobrovoľných dražbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1624 Uzavretá úloha17. 06. 200210. 07. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o konflikte záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a niektorých štátnych funkcionárov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1622 Rozhodnutie predsedu NR SR17. 06. 2002 podpredseda vlády SR pre ekonomikuNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy 1620 Rozhodnutie predsedu NR SR17. 06. 2002 podpredseda vlády SR pre ekonomikuNávrh nového zákona
Vládny návrh ústavného zákona o konflikte záujmov 1618 Rozhodnutie predsedu NR SR17. 06. 2002 podpredseda vlády SR pre ekonomikuÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KUŽMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov 1615 Rozhodnutie predsedu NR SR15. 05. 2002 J. KužmaNovela zákona
Zákon zo 17. mája 2002 o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1605 Uzavretá úloha31. 05. 200221. 06. 2002Ministerstvo vnútra SRZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania 1603 Rozhodnutie predsedu NR SR06. 06. 2002 podpredseda vlády SR, podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšinyNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o ochrane prírody a krajiny 1594 Uzavretá úloha27. 05. 200225. 06. 2002Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 1591 Uzavretá úloha24. 05. 2002 Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia 1590 Uzavretá úloha17. 05. 200229. 05. 2002Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 1588 Uzavretá úloha20. 05. 200229. 05. 2002Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 1586 Uzavretá úloha20. 05. 200229. 05. 2002Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002 1584 Uzavretá úloha20. 05. 2002 Ministerstvo obrany SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o Horskej záchrannej službe 1581 Uzavretá úloha21. 05. 200210. 07. 2002Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 1580 Uzavretá úloha20. 05. 2002 Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Zákon z 11. apríla 2002, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo vzťahu k používaniu informačno-technických prostriedkov (zákon o ochrane súkromia), vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1568 Uzavretá úloha30. 04. 2002 L. Gyurovszky, J. Langoš, F. MikloškoZákon vrátený prezidentom
Zákon z 11. apríla 2002 o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1567 Uzavretá úloha30. 04. 200221. 05. 2002Ministerstvo financií SRZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja na vydanie zákona o Fonde verejnej služby v médiách 1566 I. čítanie26. 04. 2002 J. BudajNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Ftáčnika na vydanie zákona o zrušení Fondu detí a mládeže 1565 I. čítanie26. 04. 2002 M. FtáčnikNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča a Alexandra Slafkovského na vydanie zákona o niektorých opatreniach v zahraničnom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1564 I. čítanie26. 04. 2002 P. Prokopovič, A. SlafkovskýNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja na vydanie zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky 1563 I. čítanie26. 04. 2002 J. BudajNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1562 Uzavretá úloha26. 04. 2002 V. Bajan, J. Budaj, P. Kresánek, J. Kvarda, V. Maňka, F. Mikloško, A. Slafkovský, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Slaného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 1561 Uzavretá úloha26. 04. 200209. 07. 2002J. SlanýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 1560 I. čítanie26. 04. 2002 J. BudajNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov 1559 I. čítanie26. 04. 2002 J. Budaj, J. Kužma, A. SlafkovskýNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Angelovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1558 Uzavretá úloha26. 04. 2002 M. AngelovičováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o jednorazovom odškodnení osôb postihnutých nedôslednou kontrolou štátu nad činnosťou nebankových finančných spoločností v rokoch 1992 - 2001 1557 I. čítanie26. 04. 2002 M. Kotian, A. Belousovová, V. Oberhauser, J. Paška, J. Prokeš, I. Sládeček, E. SlavkovskáNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1556 Uzavretá úloha26. 04. 2002 S. Bartoš, J. Cuper, M. Fehér, P. Kresák, L. OroszNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ústavných činiteľov a niektorých štátnych funkcionárov a zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1555 Uzavretá úloha26. 04. 2002 S. Bartoš, J. Cuper, M. Fehér, P. Kresák, L. OroszNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z. a v znení zákona č. 143/2002 Z. z. 1554 Uzavretá úloha26. 04. 200203. 07. 2002S. Bartoš, J. Cuper, L. Orosz, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Jána Jasovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1552 Uzavretá úloha25. 04. 200220. 06. 2002J. Jasovský, K. TóthováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1551 Uzavretá úloha25. 04. 2002 P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1550 Uzavretá úloha25. 04. 2002 P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Tatára a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1549 I. čítanie25. 04. 2002 J. Malchárek, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony 1548 Uzavretá úloha25. 04. 2002 J. Budaj, J. Langoš, P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 1547 I. čítanie25. 04. 2002 J. Budaj, J. Malchárek, P. Osuský, V. Palko, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Tatára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 1546 I. čítanie25. 04. 2002 P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o špeciálnom prokurátorovi na boj proti korupcii a organizovanému zločinu 1545 Uzavretá úloha25. 04. 2002 P. Hrušovský, F. Mikloško, V. PalkoNávrh nového zákona
Zákon zo 4. apríla 2002 o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1543 Uzavretá úloha25. 04. 200216. 05. 2002Ministerstvo zdravotníctva SRZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1542 Uzavretá úloha25. 04. 200209. 07. 2002P. Prokopovič, J. Rusnák, J. VolfNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov 1541 Uzavretá úloha25. 04. 2002 E. Dolník, F. Šebej, P. Osuský, S. ŠkodaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša a Alojza Rakúsa na vydanie zákona o vykonávaní psychoterapeutickej činnosti a o Slovenskej komore psychoterapeutov 1540 Uzavretá úloha25. 04. 2002 J. Langoš, A. RakúsNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lászlóa Hóku a Pavla Prokopoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z. 1539 Uzavretá úloha25. 04. 200202. 07. 2002L. Hóka, P. ProkopovičNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zriadení Slovenskej zdravotníckej akadémie 1538 Uzavretá úloha25. 04. 200225. 06. 2002M. Angelovičová, B. Ferkó, A. Rakús, J. Švec, M. Drobný, P. Finďo, T. ŠagátNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Slovenskej elektrotechnickej komore, o autorizovaných elektrotechnikoch a autorizovaných elektrotechnických inžinieroch 1537 Uzavretá úloha25. 04. 2002 P. Bohunický, Á. Duka-Zólyomi, L. Gyurovszky, M. Hort, J. Langoš, I. Presperín, M. Sabolová, P. Šťastný, M. Cagala, J. Gabriel, A. Hoffmann, M. Kujan, B. Orava, P. Prokopovič, R. Šepták, J. VolfNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov 1536 Uzavretá úloha25. 04. 200209. 07. 2002M. Kotian, A. Belousovová, V. Oberhauser, J. Paška, J. Prokeš, I. Sládeček, E. SlavkovskáNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1535 Uzavretá úloha26. 04. 200226. 06. 2002podpredseda vlády SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 1534 Uzavretá úloha24. 04. 200210. 07. 2002P. FinďoNovela zákona
Vládny návrh zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov 1533 Uzavretá úloha26. 04. 200226. 06. 2002Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 1531 Uzavretá úloha26. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Zákon z 3. apríla 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1530 Uzavretá úloha24. 04. 200216. 05. 2002R. Bauer, P. Kresák, M. Mesiarik, J. Sitek, V. Bajan, I. Belohorská, J. Kvarda, I. Presperín, F. ŠebejZákon vrátený prezidentom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 1529 Uzavretá úloha24. 04. 200209. 07. 2002F. Šebej, P. OsuskýNovela zákona
Vládny návrh zákona o Slovenskom audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení neskorších predpisov 1528 Uzavretá úloha26. 04. 2002 Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 26/2002 Z. z. 1526 Uzavretá úloha26. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo hospodárstva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť 1525 Uzavretá úloha26. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 1524 Uzavretá úloha26. 04. 200219. 06. 2002Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 1523 Uzavretá úloha26. 04. 2002 Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z. 1522 Uzavretá úloha26. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 1521 Uzavretá úloha26. 04. 200219. 06. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1520 Uzavretá úloha26. 04. 200220. 06. 2002Protimonopolný úrad SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok 1519 Uzavretá úloha26. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 1517 Uzavretá úloha26. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 1516 Uzavretá úloha25. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1515 Uzavretá úloha25. 04. 2002 Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov 1514 Uzavretá úloha26. 04. 2002 Ministerstvo dopravy SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1513 Uzavretá úloha26. 04. 200202. 07. 2002Generálna prokuratúra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry 1512 Uzavretá úloha26. 04. 200202. 07. 2002Generálna prokuratúra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z. 1511 Uzavretá úloha26. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o používaní informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1510 II. čítanie26. 04. 2002 Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 1509 Uzavretá úloha26. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo hospodárstva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 1508 Uzavretá úloha26. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o dizajnoch 1507 Uzavretá úloha26. 04. 200220. 06. 2002Úrad priemyselného vlastníctva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1506 I. čítanie26. 04. 2002 Ministerstvo zdravotníctva SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Slovenskej vodohospodárskej komore 1504 Uzavretá úloha23. 04. 2002 A. Ivanko, L. Orosz, L. Ambróš, A. JurišNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 1503 Uzavretá úloha23. 04. 2002 A. SlafkovskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 1502 II. čítanie23. 04. 2002 A. SlafkovskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Slaného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z. 1501 Uzavretá úloha23. 04. 2002 J. SlanýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona o vnútornej kontrole v územnej samospráve a o zmene niektorých zákonov 1500 Uzavretá úloha23. 04. 2002 T. GalbavýNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1499 Uzavretá úloha25. 04. 2002 Ministerstvo financií SR, Národná banka SlovenskaNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 557/2001 Z. z. 1498 Uzavretá úloha22. 04. 2002 P. BohunickýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o štátnej správe na úseku tvorby a ochrany životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1497 I. čítanie22. 04. 2002 P. Muránsky, M. Sabolová, L. Ambróš, M. Angelovičová, B. Bak, A. Juriš, L. Köteles, V. Oberhauser, P. VrždákNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov 1496 Uzavretá úloha22. 04. 200227. 06. 2002L. Ambróš, B. Bak, J. Budaj, A. Ivanko, L. Köteles, J. Langoš, V. Oberhauser, P. Ošváth, M. Sabolová, P. Vrždák, M. Angelovičová, J. Binder, F. Halmeš, A. Juriš, P. Kresánek, V. Maňka, P. Osuský, F. Petrák, M. SuchárNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Kovačiča a Ferdinanda Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 1495 Uzavretá úloha19. 04. 2002 D. Kovačič, F. PetrákNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1494 Uzavretá úloha25. 04. 2002 Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o dobrovoľných dražbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1493 I. čítanie18. 04. 2002 P. Farkas, P. Muránsky, F. Petrák, P. ProkopovičNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o účasti fyzických osôb a právnických osôb pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon o účasti verejnosti v legislatívnom procese) a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 1492 I. čítanie18. 04. 2002 P. Farkas, F. Petrák, P. Muránsky, P. ProkopovičNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách 1491 Uzavretá úloha25. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o finančnom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností 1490 I. čítanie24. 04. 2002 Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov 1489 Uzavretá úloha24. 04. 200220. 06. 2002Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov 1488 Uzavretá úloha26. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov 1487 Uzavretá úloha26. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov 1486 Uzavretá úloha26. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1485 Uzavretá úloha25. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o účtovníctve 1484 Uzavretá úloha25. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 1483 Uzavretá úloha24. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1482 Uzavretá úloha24. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 1481 Uzavretá úloha24. 04. 200219. 06. 2002Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia 1480 Uzavretá úloha24. 04. 200225. 06. 2002Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu 1479 Uzavretá úloha25. 04. 200225. 06. 2002Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o environmentálnom označovaní výrobkov 1478 Uzavretá úloha25. 04. 200225. 06. 2002Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 1477 Uzavretá úloha24. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1476 Uzavretá úloha24. 04. 200220. 06. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alexeja Ivanka a Dušana Fedoročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 1475 Uzavretá úloha17. 04. 200221. 06. 2002D. Fedoročko, A. IvankoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Komore ekológov 1474 Uzavretá úloha15. 04. 2002 L. Ambróš, M. Angelovičová, B. Bak, J. Binder, K. Čižmáriková, V. Faič, F. Halmeš, A. Juriš, L. Köteles, P. Kresánek, P. Muránsky, L. Nagy, V. Oberhauser, P. Prokopovič, J. Rusnák, M. Sabolová, M. SuchárNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1473 Uzavretá úloha23. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe 1471 Uzavretá úloha24. 04. 200202. 07. 2002podpredseda vlády SR pre ekonomiku, vedúci Úradu vlády SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. 1470 Uzavretá úloha24. 04. 2002 Ministerstvo dopravy SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1469 Uzavretá úloha24. 04. 2002 Ministerstvo dopravy SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1467 Uzavretá úloha18. 04. 200220. 06. 2002Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o burze cenných papierov 1466 Uzavretá úloha18. 04. 200218. 06. 2002Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 1465 Uzavretá úloha10. 04. 2002 V. BajanNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 1464 Uzavretá úloha24. 04. 200225. 06. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z., z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z. 1463 Uzavretá úloha18. 04. 2002 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh 1460 Uzavretá úloha18. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1459 Uzavretá úloha22. 04. 200219. 06. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Zákon z 21. marca 2002 o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1456 Uzavretá úloha04. 04. 200211. 04. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 1453 Uzavretá úloha03. 04. 200210. 07. 2002L. Ambróš, J. Cuper, V. Faič, A. Juriš, P. Muránsky, J. Slaný, Š. ZelníkNovela zákona
Vládny návrh zákona o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1450 Uzavretá úloha17. 04. 200220. 06. 2002Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Zákon z 20. marca 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1448 Uzavretá úloha02. 04. 2002 R. VavríkZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách 1446 Uzavretá úloha10. 04. 200219. 06. 2002Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov 1445 Uzavretá úloha10. 04. 200219. 06. 2002Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín 1444 Uzavretá úloha10. 04. 200219. 06. 2002Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z. 1443 Uzavretá úloha10. 04. 200219. 06. 2002Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 1442 Uzavretá úloha10. 04. 200219. 06. 2002Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1440 Uzavretá úloha05. 04. 200202. 07. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov 1436 I. čítanie21. 03. 2002 M. Kotian, A. Belousovová, V. Oberhauser, J. Paška, J. Prokeš, I. Sládeček, E. SlavkovskáNovela zákona
Vládny návrh zákona o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov 1435 Uzavretá úloha09. 04. 200219. 06. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Mesiarika a Štefana Rusnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 1432 Uzavretá úloha20. 03. 2002 M. Mesiarik, Š. RusnákNovela zákona
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1430 Uzavretá úloha19. 03. 200209. 07. 2002Výbor NR SR pre sociálne veciNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1429 Uzavretá úloha15. 03. 200210. 07. 2002L. Ambróš, V. Bajan, P. Hajdúk, A. Juriš, P. Ošváth, P. Prokopovič, A. Slafkovský, R. Vavrík, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1427 Uzavretá úloha14. 03. 2002 J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, M. Pčolinská, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáÚstavný zákon
Vládny návrh zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1426 Uzavretá úloha25. 03. 200219. 06. 2002Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku politickým väzňom a pozostalým manželkám 1425 Uzavretá úloha12. 03. 200209. 07. 2002P. Brňák, M. Hort, J. Langoš, F. Mikloško, L. PittnerNávrh nového zákona
Zákon z 15. februára 2002, ktorým sa mení zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1422 Uzavretá úloha08. 03. 200204. 04. 2002Ministerstvo hospodárstva SRZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. 1416 Uzavretá úloha08. 03. 200202. 07. 2002Ministerstvo obrany SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov 1415 Uzavretá úloha08. 03. 2002 Ministerstvo obrany SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1414 Uzavretá úloha22. 02. 2002 J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov 1413 Uzavretá úloha22. 02. 2002 J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1412 Uzavretá úloha22. 02. 200210. 07. 2002J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 1411 Uzavretá úloha22. 02. 2002 J. MalchárekNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1410 Uzavretá úloha22. 02. 2002 G. Bárdos, M. Fehér, L. Hóka, L. KötelesNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Tatára na vydanie zákona o dôchodkovom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1409 Uzavretá úloha22. 02. 2002 P. TatárNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Tatára a Tomáša Galbavého na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z. a ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. 1408 Uzavretá úloha22. 02. 2002 T. Galbavý, P. TatárÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 1407 Uzavretá úloha22. 02. 2002 D. Fedoročko, L. Gyurovszky, A. Slafkovský, P. TatárNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského a Petra Tatára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o štátnej správe súdov v znení neskorších predpisov 1406 Uzavretá úloha22. 02. 2002 P. Osuský, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 1405 Uzavretá úloha22. 02. 2002 P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 1404 Uzavretá úloha22. 02. 2002 L. Gyurovszky, V. Palko, F. Šebej, Š. Šlachta, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 1403 Uzavretá úloha22. 02. 2002 L. Gyurovszky, V. Palko, F. Šebej, Š. Šlachta, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 1402 II. čítanie22. 02. 2002 B. Bak, P. Brňák, J. Gajdoš, R. Hofbauer, A. Húska, D. Jarjabek, P. Kandráč, G. Karlin, O. Keltošová, Ľ. Mušková, V. Pavelka, M. Podhradská, P. Števček, V. Tkáč, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra FINĎA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 1401 Uzavretá úloha22. 02. 2002 P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa určujú indexy rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov za rok 2001 1400 Uzavretá úloha22. 02. 2002 P. FinďoNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zabezpečení zvrchovanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ďalších zákonov 1399 Uzavretá úloha22. 02. 2002 P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, M. Pčolinská, A. Rakús, A. ZáborskáNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäte národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) 1398 Uzavretá úloha22. 02. 2002 J. LangošNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona o podmienke spoľahlivosti pre prácu v tajných službách a o doplnení niektorých zákonov 1397 Uzavretá úloha22. 02. 2002 J. LangošNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Faiča a Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1396 Uzavretá úloha22. 02. 200230. 05. 2002V. Bajan, V. FaičNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona o vojnových hroboch 1395 Uzavretá úloha22. 02. 200210. 07. 2002A. SlafkovskýNávrh nového zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Haluškovej, Kataríny Čižmárikovej a Márie Angelovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov 1394 Uzavretá úloha22. 02. 2002 M. Angelovičová, K. Čižmáriková, J. HaluškováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o obchodných reťazcoch 1393 Uzavretá úloha22. 02. 2002 V. Bajan, S. Bartoš, V. Faič, J. Klemens, M. MesiarikNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lászlóa Hóku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 1391 Uzavretá úloha21. 02. 200226. 06. 2002L. HókaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 1390 Uzavretá úloha21. 02. 2002 Ľ. Andrassy, M. Ištván, J. Malchárek, Š. ŠlachtaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1389 Uzavretá úloha21. 02. 200226. 06. 2002T. GalbavýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov 1388 Uzavretá úloha20. 02. 200209. 07. 2002P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 1387 Uzavretá úloha20. 02. 200209. 07. 2002P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení neskorších predpisov 1386 Uzavretá úloha20. 02. 2002 P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1385 Uzavretá úloha20. 02. 2002 P. FinďoNovela zákona
Vládny návrh zákona o cestovných náhradách 1384 Uzavretá úloha22. 02. 200216. 05. 2002Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o archívoch a registratúrach 1383 Uzavretá úloha22. 02. 200217. 05. 2002Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov 1382 Uzavretá úloha22. 02. 2002 splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémochNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o sociálnom poistení 1381 Uzavretá úloha22. 02. 2002 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb 1380 Uzavretá úloha22. 02. 2002 Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1379 Uzavretá úloha22. 02. 200229. 05. 2002Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SRNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Šagáta a Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1378 Uzavretá úloha20. 02. 2002 P. Finďo, T. ŠagátNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1377 Uzavretá úloha20. 02. 2002 V. Palko, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1374 Uzavretá úloha18. 02. 2002 M. Angelovičová, B. Bak, S. Bartoš, K. Čižmáriková, F. Halmeš, A. Hoffmann, A. Ivanko, P. Kresák, V. Oberhauser, B. Orava, L. Orosz, M. Suchár, R. ŠeptákNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 1372 Uzavretá úloha14. 02. 2002 M. Kotian, A. Belousovová, V. Oberhauser, J. Paška, I. Sládeček, E. SlavkovskáNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1371 Uzavretá úloha22. 02. 200217. 05. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vykonaných ústavnými zákonmi 1370 Uzavretá úloha13. 02. 2002 M. Kotian, A. Belousovová, V. Oberhauser, J. Paška, J. Prokeš, I. Sládeček, E. SlavkovskáÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Františka Mikloška a Marcely Pčolinskej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 1367 Uzavretá úloha07. 02. 2002 F. Mikloško, M. PčolinskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Roberta Fica na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 1366 Uzavretá úloha07. 02. 2002 R. Fico, J. MalchárekÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov 1363 Uzavretá úloha06. 02. 2002 T. GalbavýNovela zákona
Vládny návrh zákona o zrušení Úradu pre štátnu pomoc a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1362 II. čítanie14. 02. 2002 Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1360 Uzavretá úloha07. 02. 2002 Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kužmu a Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 1358 I. čítanie31. 01. 2002 J. Kužma, A. SlafkovskýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kužmu a Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1357 Uzavretá úloha31. 01. 200209. 07. 2002J. Kužma, A. SlafkovskýNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1356 Uzavretá úloha07. 02. 200217. 05. 2002Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 1355 Uzavretá úloha07. 02. 200217. 05. 2002Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa 1354 Uzavretá úloha08. 02. 200216. 05. 2002Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o rodičovskom príspevku 1353 Uzavretá úloha07. 02. 200216. 05. 2002Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 1350 Uzavretá úloha29. 01. 200204. 04. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (poslanec P. Osuský a ďalší) na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 1346 I. čítanie23. 01. 2002 K. Sárközy, S. Škoda, P. Osuský, F. Šebej, Š. ŠlachtaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (poslanec P. Tatár a ďalší) na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 1344 I. čítanie22. 01. 2002 J. Brocka, F. Mikloško, P. TatárNovela zákona
Zákon z 19. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1341 Uzavretá úloha17. 01. 200213. 02. 2002Ministerstvo zdravotníctva SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1340 Uzavretá úloha17. 01. 2002 G. Bárdos, P. Kresák, V. Palko, P. Tatár, A. Ivanko, P. Osuský, F. ŠebejZákon vrátený prezidentom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Orosza a Antona Hoffmanna na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 1337 Uzavretá úloha11. 01. 200204. 04. 2002A. Hoffmann, L. OroszNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o odnímaní majetku nadobudnutého nepreukázaným spôsobom 1336 Uzavretá úloha11. 01. 2002 R. FicoNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov 1335 Uzavretá úloha11. 01. 2002 A. SlafkovskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1334 Uzavretá úloha11. 01. 2002 V. PalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona na zamedzenie diskriminácie občanov Slovenskej republiky vyplývajúcej zo zákona Maďarskej republiky o Maďaroch žijúcich v susedných štátoch z 19. júna 2001 1333 Uzavretá úloha11. 01. 2002 M. Kotian, A. Belousovová, V. Oberhauser, J. Paška, J. Prokeš, I. Sládeček, E. SlavkovskáNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 1332 Uzavretá úloha11. 01. 2002 S. Bartoš, J. Cuper, Á. Duka-Zólyomi, M. Fehér, R. Fico, F. Halmeš, P. Hrušovský, A. Ivanko, M. Kotian, P. Kresák, J. Kužma, J. Migaš, L. Orosz, Š. ŠlachtaÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 1331 Uzavretá úloha11. 01. 2002 J. Brocka, A. Rakús, M. Sabolová, P. Tatár, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o ochrannom dohľade a ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1330 Uzavretá úloha11. 01. 200209. 07. 2002R. FicoNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1329 Uzavretá úloha11. 01. 2002 J. Brocka, P. Finďo, P. TatárNovela zákona
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 255/1998 Z. z. o odškodňovaní poškodených násilnými trestnými činmi 1328 Uzavretá úloha11. 01. 2002 Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúruNovela zákona
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 1327 Uzavretá úloha11. 01. 2002 Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúruNovela zákona
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 1326 Uzavretá úloha11. 01. 2002 Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúruNovela zákona
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 1325 Uzavretá úloha11. 01. 2002 Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúruNovela zákona
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov 1324 Uzavretá úloha11. 01. 2002 Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúruNovela zákona
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1323 Uzavretá úloha11. 01. 2002 Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúruNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí jednorazovej peňažnej sumy politickým väzňom, osobám násilne odvlečeným do Sovietskeho zväzu, rehoľníčkam, rehoľníkom a kňazom internovaným v centralizovaných kláštoroch, zastreleným pri pokuse opustiť územie Československa, usmrteným príslušníkmi Štátnej bezpečnosti, zastreleným inváznymi jednotkami počas vpádu spojeneckých armád Varšavskej zmluvy do Československa a dlhodobo prenasledovaným a perzekvovaným občanom vedeným na tajnom zozname Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 1322 Uzavretá úloha10. 01. 2002 M. Andel, M. Kolláriková, V. Móric, J. Sitek, J. Slota, R. Šepták, D. Švantner, Š. ZelníkNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1321 Uzavretá úloha11. 01. 200203. 04. 2002Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava Šeptáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 1320 Uzavretá úloha10. 01. 2002 R. ŠeptákNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 1319 Uzavretá úloha11. 01. 200203. 04. 2002Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1318 Uzavretá úloha10. 01. 200220. 03. 2002V. Bajan, J. Kvarda, V. Maňka, J. ProkešNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe 1317 Uzavretá úloha10. 01. 2002 P. OsuskýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky - členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe 1316 Uzavretá úloha09. 01. 200220. 03. 2002G. Bárdos, J. Budaj, D. Jarjabek, J. Kužma, F. Mikloško, J. Paška, P. ŠtevčekNovela zákona
Vládny návrh zákona o brannej povinnosti 1314 Uzavretá úloha11. 01. 200223. 05. 2002Ministerstvo obrany SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky 1313 Uzavretá úloha11. 01. 200223. 05. 2002Ministerstvo obrany SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o obrane Slovenskej republiky 1312 Uzavretá úloha11. 01. 200223. 05. 2002Ministerstvo obrany SRNávrh nového zákona
Vládny návrh ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 1311 Uzavretá úloha11. 01. 200211. 04. 2002Ministerstvo obrany SRÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 1310 Uzavretá úloha09. 01. 200225. 06. 2002M. MesiarikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Volfa a Ladislava Orosza na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 1308 Uzavretá úloha09. 01. 200204. 04. 2002L. Orosz, J. VolfNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 1307 Uzavretá úloha08. 01. 2002 M. Fehér, I. Hudec, L. Orosz, F. Šebej, Š. ZelníkNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe 1306 Uzavretá úloha08. 01. 200220. 03. 2002V. Faič, P. Hamžík, J. Kalman, M. Mesiarik, L. Orosz, Š. Rusnák, J. VolfNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1305 Uzavretá úloha08. 01. 200215. 03. 2002V. Faič, P. Hamžík, J. Kalman, M. Mesiarik, L. Orosz, Š. Rusnák, J. VolfNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1303 Uzavretá úloha07. 01. 2002 M. MesiarikNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Muránskeho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1302 Uzavretá úloha07. 01. 2002 P. MuránskyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1301 Uzavretá úloha07. 01. 200209. 04. 2002P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Zákon z 11. decembra 2001 o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1300 Uzavretá úloha02. 01. 200205. 02. 2002Ministerstvo financií SRZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Tatára na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1299 Uzavretá úloha28. 12. 2001 P. TatárNovela zákona
Zákon z 29. novembra 2001 o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1298 Uzavretá úloha21. 12. 2001 Ministerstvo spravodlivosti SRZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona o rozhodcovskom konaní 1294 Uzavretá úloha10. 01. 200203. 04. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1293 Uzavretá úloha10. 01. 2002 Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Zákon z 29. novembra 2001, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1292 Uzavretá úloha19. 12. 200105. 02. 2002V. PalkoZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov 1290 Uzavretá úloha11. 01. 200216. 05. 2002Ministerstvo obrany SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa upravia podmienky držania psov 1288 Uzavretá úloha14. 12. 2001 V. Bajan, R. Bauer, I. Belohorská, P. Kresák, J. Kvarda, M. Mesiarik, I. Presperín, J. Sitek, F. ŠebejNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne 1287 Uzavretá úloha13. 12. 200105. 04. 2002F. Halmeš, J. Klemens, R. Šepták, J. Tuchyňa, M. Cagala, P. Hamžík, J. Krumpolec, M. Topoli, A. ZáborskáNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon 1283 Uzavretá úloha07. 12. 200113. 12. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona o náhradnom výživnom a fonde náhradného výživného 1281 Uzavretá úloha06. 12. 200110. 04. 2002K. Tóthová, Ľ. MuškováNávrh nového zákona
Zákon z 9. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1280 Uzavretá úloha06. 12. 200105. 02. 2002L. Gyurovszky, P. Osuský, P. Prokopovič, F. Šebej, J. Šimko, P. TatárZákon vrátený prezidentom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kužmu a Alexandra Slafkovského na vydanie zákona o zákaze šikanovania fyzických a právnických osôb orgánmi verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 1276 Uzavretá úloha28. 11. 2001 A. Slafkovský, J. KužmaNávrh nového zákona
Zákon z 9. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1272 Uzavretá úloha22. 11. 200104. 12. 2001Ministerstvo financií SRZákon vrátený prezidentom
Zákon zo 6. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1271 Uzavretá úloha22. 11. 2001 Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SRZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov 1269 Uzavretá úloha28. 11. 200120. 03. 2002Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Zákon z 26. októbra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1264 Uzavretá úloha13. 11. 200129. 11. 2001M. BenkovskýZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení zákona č. 312/2001 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 1262 Uzavretá úloha09. 11. 200115. 02. 2002J. Brocka, P. Farkas, J. Gabriel, M. Kujan, J. Malchárek, V. Maňka, F. Petrák, R. Šepták, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. 1261 Uzavretá úloha08. 11. 200122. 02. 2002Ľ. Andrassy, M. Angelovičová, K. Čižmáriková, J. Halušková, V. Maňka, L. Orosz, E. Rusnáková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov 1260 Uzavretá úloha08. 11. 200122. 02. 2002J. Langoš, K. SárközyNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Vavríka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe 1259 Uzavretá úloha08. 11. 2001 R. VavríkNovela zákona
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov 1258 Uzavretá úloha08. 11. 200130. 01. 2002Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírodyNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Šagáta na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 291/2001 Z. z. 1257 Uzavretá úloha08. 11. 2001 T. ŠagátNovela zákona
Vládny návrh zákona o rybárstve 1256 Uzavretá úloha09. 11. 200115. 02. 2002Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1255 Uzavretá úloha09. 11. 200119. 02. 2002Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z. 1254 Uzavretá úloha09. 11. 2001 Ministerstvo hospodárstva SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov 1253 Uzavretá úloha07. 11. 200121. 02. 2002F. Mikloško, V. Palko, A. ZáborskáNovela zákona
Vládny návrh zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1252 Uzavretá úloha09. 11. 200115. 02. 2002Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o vede a technike 1251 Uzavretá úloha09. 11. 200119. 02. 2002Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Bardejov 1250 Uzavretá úloha07. 11. 200113. 03. 2002M. Andel, Ľ. Andrassy, M. Angelovičová, G. Bárdos, J. Cuper, P. Hamžík, V. Maňka, J. Migaš, P. Prokopovič, J. Rusnák, Š. Rusnák, V. Sopko, J. VolfNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov 1248 Uzavretá úloha09. 11. 2001 Ministerstvo zdravotníctva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o prírodných liečivých zdrojoch, prírodných liečebných kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách 1247 II. čítanie09. 11. 2001 Ministerstvo zdravotníctva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 1245 Uzavretá úloha08. 11. 200119. 02. 2002Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o Slovenskej akadémii vied 1244 Uzavretá úloha08. 11. 200119. 02. 2002Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1243 Uzavretá úloha09. 11. 200121. 02. 2002Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 1242 Uzavretá úloha09. 11. 200113. 03. 2002Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí 1240 Uzavretá úloha29. 10. 2001 T. Cabaj, J. Cuper, P. KačicÚstavný zákon
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 1238 Uzavretá úloha09. 11. 200112. 02. 2002Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme 1237 Uzavretá úloha08. 11. 200115. 02. 2002Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Zákon z 3. októbra 2001 o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1236 Uzavretá úloha25. 10. 200104. 12. 2001Ministerstvo hospodárstva SRZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona o poisťovníctve 1235 Uzavretá úloha06. 11. 200101. 02. 2002Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kužmu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 1228 Uzavretá úloha18. 10. 2001 J. KužmaNovela zákona
Vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001 1226 Uzavretá úloha23. 10. 200129. 11. 2001Ministerstvo obrany SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1223 Uzavretá úloha24. 10. 200119. 02. 2002Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 1221 Uzavretá úloha17. 10. 2001 M. MesiarikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o životnom partnerstve) 1218 Uzavretá úloha09. 10. 2001 Ľ. Andrassy, K. Čižmáriková, M. Ištván, L. Nagy, M. Suchár, J. Volf, P. WeissNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 1212 Uzavretá úloha04. 10. 200104. 10. 2001Ministerstvo financií SR, Národná banka SlovenskaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o činnosti kominárov a o Komore kominárov Slovenska (kominársky zákon) a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1210 Uzavretá úloha01. 10. 2001 J. Benčat, J. Brhel, M. Cagala, J. Jasovský, M. Maxon, M. Mesiarik, P. Prokopovič, Š. RusnákNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2002 1208 Uzavretá úloha12. 10. 200113. 12. 2001Ministerstvo financií SRNávrh zákona o štátnom rozpočte
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona o pamäti národa 1207 Uzavretá úloha01. 10. 2001 J. LangošNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Benkovského a Štefana Rusnáka na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 1204 Uzavretá úloha01. 10. 200131. 01. 2002Š. Rusnák, M. BenkovskýNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 1200 Uzavretá úloha28. 09. 2001 G. Bárdos, P. Kresák, V. Palko, P. Tatár, A. Ivanko, P. Osuský, F. ŠebejNovela zákona
Vládny návrh zákona o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom 1198 Uzavretá úloha01. 10. 200118. 12. 2001Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 1197 Uzavretá úloha28. 09. 200118. 12. 2001Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 1196 Uzavretá úloha28. 09. 200118. 12. 2001Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) 1195 Uzavretá úloha28. 09. 200118. 12. 2001Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1194 Uzavretá úloha01. 10. 200106. 12. 2001Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1193 Uzavretá úloha28. 09. 2001 Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. 1192 Uzavretá úloha28. 09. 200112. 12. 2001Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 1190 Uzavretá úloha28. 09. 200118. 12. 2001podpredseda vlády SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 1188 Uzavretá úloha01. 10. 200118. 12. 2001Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1187 Uzavretá úloha25. 09. 200104. 12. 2001G. Bárdos, M. Ištván, J. Malchárek, Ľ. Andrassy, J. Budaj, D. Jarjabek, F. MikloškoNovela zákona
Vládny návrh zákona o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1185 Uzavretá úloha28. 09. 200113. 12. 2001Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia 1184 Uzavretá úloha21. 09. 200130. 01. 2002Ľ. Andrassy, V. Faič, A. Hoffmann, L. Orosz, M. Ištván, V. Maňka, J. MigašNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam 1182 Uzavretá úloha21. 09. 200105. 02. 2002P. Farkas, P. Muránsky, B. Orava, P. Brňák, J. Kužma, V. OberhauserNovela zákona
Vládny návrh zákona o verejnom ochrancovi práv 1181 Uzavretá úloha28. 09. 200104. 12. 2001podpredseda vlády SR, podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšinyNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1180 Uzavretá úloha28. 09. 2001 Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa PROKEŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/19961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1177 Uzavretá úloha13. 09. 2001 J. ProkešNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 1176 Uzavretá úloha24. 09. 200129. 11. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1172 Uzavretá úloha28. 09. 200118. 12. 2001Ministerstvo dopravy SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára a o Slovenskej komore zubných lekárov 1170 Uzavretá úloha18. 09. 200114. 03. 2002Ministerstvo zdravotníctva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o povolaní lekárnika a o Slovenskej lekárnickej komore 1169 Uzavretá úloha17. 09. 200114. 03. 2002Ministerstvo zdravotníctva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 1168 Uzavretá úloha28. 09. 2001 Ministerstvo financií SR, Národná banka SlovenskaNovela zákona
Vládny návrh zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje 1162 Uzavretá úloha06. 09. 200120. 09. 2001Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami 1158 Uzavretá úloha12. 09. 200113. 12. 2001Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov 1154 Uzavretá úloha04. 09. 2001 Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu nehnuteľností 1153 Uzavretá úloha20. 08. 2001 Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o organizácii ústrednej štátnej správy 1152 Uzavretá úloha20. 08. 200112. 12. 2001podpredseda vlády SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2002 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia 1151 Uzavretá úloha20. 08. 200107. 09. 2001Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1149 Uzavretá úloha20. 08. 2001 Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku 1147 Uzavretá úloha17. 08. 2001 R. FicoNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane súkromia a o príslušnosti súdov pri použití informačno-technických prostriedkov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1145 Uzavretá úloha16. 08. 2001 L. Gyurovszky, J. Langoš, F. MikloškoNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 1144 Uzavretá úloha16. 08. 200130. 01. 2002P. Kresák, J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1143 Uzavretá úloha16. 08. 2001 J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 1142 Uzavretá úloha16. 08. 200120. 03. 2002D. Jarjabek, K. TóthováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov 1141 Uzavretá úloha16. 08. 2001 V. Oberhauser, R. Hofbauer, K. TóthováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 1140 Uzavretá úloha16. 08. 2001 V. Bajan, L. Gyurovszky, P. Muránsky, P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 1139 Uzavretá úloha16. 08. 200130. 01. 2002R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Šlachtu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1138 Uzavretá úloha16. 08. 2001 Š. ŠlachtaNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Angelovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1137 Uzavretá úloha16. 08. 2001 M. AngelovičováNovela zákona
Vládny návrh zákona o ochrane pamiatkového fondu 1135 Uzavretá úloha28. 08. 200119. 12. 2001Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacich so zákonom o cenných papieroch a investičných službách 1134 II. čítanie17. 08. 2001 Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o cenných papieroch a investičných službách 1133 Uzavretá úloha17. 08. 200109. 11. 2001Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1132 Uzavretá úloha17. 08. 2001 Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach 1131 Uzavretá úloha17. 08. 200129. 11. 2001Úrad priemyselného vlastníctva SRNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kresáka a Ladislava Orosza na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 1130 Uzavretá úloha14. 08. 200118. 12. 2001P. Kresák, L. OroszNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1129 Uzavretá úloha13. 08. 200104. 12. 2001S. Bartoš, F. Halmeš, J. Kvarda, M. Sabolová, J. Šimko, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Palacku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1128 Uzavretá úloha13. 08. 2001 G. PalackaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1127 Uzavretá úloha13. 08. 2001 P. FinďoÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 1126 Uzavretá úloha13. 08. 2001 P. FinďoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1123 I. čítanie07. 08. 2001 F. Šebej, P. Osuský, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava Šeptáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1122 Uzavretá úloha06. 08. 2001 R. ŠeptákNovela zákona
Vládny návrh zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami 1120 Uzavretá úloha20. 08. 200118. 10. 2001Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1113 Uzavretá úloha08. 08. 200109. 11. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1112 Uzavretá úloha08. 08. 2001 Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. 1111 Uzavretá úloha16. 08. 200109. 11. 2001Ministerstvo financií SR, Národná banka SlovenskaNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1110 Uzavretá úloha31. 07. 200118. 10. 2001Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra SLAFKOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1108 Uzavretá úloha12. 07. 2001 A. SlafkovskýNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1107 Uzavretá úloha23. 07. 200129. 11. 2001Úrad pre verejné obstarávanieNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 1106 Uzavretá úloha31. 07. 200118. 12. 2001Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o štátnej štatistike 1105 Uzavretá úloha20. 07. 200129. 11. 2001Štatistický úrad SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja 1104 Uzavretá úloha25. 07. 200118. 10. 2001Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. 1103 Uzavretá úloha25. 07. 200129. 11. 2001Ministerstvo hospodárstva SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o národnom kultúrnom dedičstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1101 Uzavretá úloha12. 07. 2001 I. Hudec, D. Jarjabek, M. Podhradská, P. ŠtevčekNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1100 Uzavretá úloha11. 07. 2001 L. Hóka, P. Kresák, L. OroszNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša GALBAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/19961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1099 Uzavretá úloha11. 07. 2001 T. GalbavýNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti 1098 Uzavretá úloha26. 07. 200118. 10. 2001Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1097 Uzavretá úloha04. 07. 200113. 03. 2002M. Benkovský, K. Čižmáriková, D. Jarjabek, L. Köteles, M. Kujan, P. Muránsky, R. Šepták, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra FINĎA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 1096 Uzavretá úloha03. 07. 2001 P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra BOHUNICKÉHO na vydanie zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi 1095 II. čítanie02. 07. 2001 P. BohunickýNávrh nového zákona
Zákon z 22. júna 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1094 Uzavretá úloha02. 07. 200104. 09. 2001Ministerstvo financií SRZákon vrátený prezidentom
Zákon zo 14. júna 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 1093 Uzavretá úloha02. 07. 200104. 09. 2001Ministerstvo kultúry SRZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 1092 Uzavretá úloha10. 07. 200106. 11. 2001Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1091 Uzavretá úloha27. 06. 2001 K. TóthováÚstavný zákon
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 1089 Uzavretá úloha28. 06. 200104. 07. 2001Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja 1087 Uzavretá úloha10. 07. 200103. 10. 2001Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 1085 Uzavretá úloha22. 06. 2001 V. PalkoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava Šeptáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1084 Uzavretá úloha21. 06. 2001 R. ŠeptákNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava Šeptáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1083 Uzavretá úloha21. 06. 2001 R. ŠeptákNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1082 Uzavretá úloha04. 07. 200129. 11. 2001Ministerstvo hospodárstva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 1081 Uzavretá úloha28. 06. 200109. 11. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 1080 Uzavretá úloha03. 07. 200106. 11. 2001Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 1079 Uzavretá úloha29. 06. 200106. 11. 2001Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 1078 Uzavretá úloha20. 06. 200103. 10. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o majetku vyšších územných celkov 1077 Uzavretá úloha20. 06. 200103. 10. 2001Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 1076 Uzavretá úloha20. 06. 200103. 10. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 1075 Uzavretá úloha20. 06. 200102. 10. 2001Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Zákon z 29. mája 2001, ktorým sa upravuje postup obce pri vymáhaní vynaložených finančných prostriedkov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1073 Uzavretá úloha18. 06. 2001 R. VavríkZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 1070 Uzavretá úloha22. 06. 2001 Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SRNovela zákona
Zákon zo 17. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1063 Uzavretá úloha05. 06. 200121. 06. 2001Ministerstvo spravodlivosti SRZákon vrátený prezidentom
Zákon zo 16. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1059 Uzavretá úloha05. 06. 2001 Ministerstvo spravodlivosti SRZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1058 Uzavretá úloha05. 06. 2001 J. Brocka, F. Mikloško, V. Palko, M. Sabolová, R. Bauer, P. Hrušovský, P. Muránsky, A. Rakús, A. ZáborskáNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 1057 Uzavretá úloha21. 06. 200106. 11. 2001Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov 1054 Uzavretá úloha08. 06. 200129. 11. 2001Ministerstvo obrany SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 1048 Uzavretá úloha25. 05. 200109. 11. 2001L. Hóka, P. Prokopovič, J. VolfNovela zákona
Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1045 Uzavretá úloha30. 05. 200118. 10. 2001Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1043 Uzavretá úloha24. 05. 2001 R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov 1042 Uzavretá úloha24. 05. 2001 R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti 1041 Uzavretá úloha24. 05. 2001 R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1040 Uzavretá úloha24. 05. 200106. 11. 2001R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 1039 Uzavretá úloha24. 05. 200106. 11. 2001R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1038 Uzavretá úloha24. 05. 200108. 11. 2001R. Bauer, L. Gyurovszky, P. Kresák, J. Langoš, L. Nagy, P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Vládny návrh zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 1035 Uzavretá úloha25. 05. 200104. 10. 2001Úrad priemyselného vlastníctva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z. z. 1032 Uzavretá úloha25. 05. 200104. 10. 2001Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1029 Uzavretá úloha25. 05. 2001 Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o elektronickom podpise 1027 Uzavretá úloha25. 05. 2001 Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 1026 Uzavretá úloha24. 05. 200104. 10. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 1025 Uzavretá úloha18. 05. 2001 L. Gyurovszky, P. Osuský, P. Prokopovič, F. Šebej, J. Šimko, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa upravia podmienky chovu a držania psov a menia sa zákony č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1024 Uzavretá úloha15. 05. 2001 V. BajanNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o poštových službách 1020 Uzavretá úloha25. 05. 200106. 11. 2001Ministerstvo dopravy SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1017 Uzavretá úloha22. 05. 200104. 10. 2001Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov 1012 Uzavretá úloha21. 05. 200104. 10. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 1009 Uzavretá úloha25. 05. 200103. 10. 2001Ministerstvo dopravy SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady 1006 Uzavretá úloha23. 05. 200104. 10. 2001Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Zákon zo 6. apríla 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1004 Uzavretá úloha25. 04. 200117. 05. 2001Ľ. Andrassy, M. Ištván, B. OravaZákon vrátený prezidentom
Zákon z 5. apríla 2001 o Agentúre na podporu vedy a techniky, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1003 Uzavretá úloha25. 04. 200117. 05. 2001Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Volfa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 1000 Uzavretá úloha23. 04. 2001 J. VolfNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 999 Uzavretá úloha23. 04. 2001 J. Brocka, L. Gyurovszky, J. Langoš, P. Osuský, P. Prokopovič, F. Šebej, J. Šimko, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 998 I. čítanie23. 04. 2001 P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu 997 Uzavretá úloha23. 04. 2001 J. LangošÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Slovenskej elektrotechnickej komore, o autorizovaných elektrotechnikoch a autorizovaných elektrotechnických inžinieroch 996 Uzavretá úloha23. 04. 2001 Á. Duka-Zólyomi, J. Langoš, M. Sabolová, J. VolfNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 995 Uzavretá úloha23. 04. 2001 A. Belousovová, V. Oberhauser, J. PaškaNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 994 Uzavretá úloha23. 04. 200130. 05. 2001Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 992 Uzavretá úloha23. 04. 2001 R. FicoNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 990 Uzavretá úloha23. 04. 200103. 10. 2001Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 989 Uzavretá úloha23. 04. 200103. 10. 2001Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 988 Uzavretá úloha23. 04. 200131. 05. 2001Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 77/1998 Z. z. a zákona č. 86/2000 Z. z. 986 I. čítanie20. 04. 2001 I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kalmana na vydanie zákona o Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve 985 Uzavretá úloha20. 04. 2001 J. KalmanNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o elektronickom podpise 984 Uzavretá úloha19. 04. 2001 P. Farkas, L. Gyurovszky, M. Ištván, P. Kresák, J. Langoš, B. Orava, P. Osuský, P. Prokopovič, F. Šebej, P. TatárNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 982 Uzavretá úloha19. 04. 2001 M. MesiarikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 981 Uzavretá úloha19. 04. 2001 Ľ. Andrassy, M. Angelovičová, V. Bajan, J. Budaj, K. Čižmáriková, V. Faič, A. Ivanko, P. Kresák, J. Malchárek, L. Orosz, Š. ŠlachtaNovela zákona
Vládny návrh zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 979 Uzavretá úloha23. 04. 2001 Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o organizovaných zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 978 Uzavretá úloha23. 04. 200114. 06. 2001Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov 977 Uzavretá úloha23. 04. 200114. 06. 2001Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Benkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 975 Uzavretá úloha17. 04. 2001 M. BenkovskýNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 974 Uzavretá úloha23. 04. 200114. 06. 2001Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o Hasičskom a záchrannom zbore 973 Uzavretá úloha23. 04. 200102. 07. 2001Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o ochrane pred požiarmi 972 Uzavretá úloha23. 04. 200102. 07. 2001Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z. 971 Uzavretá úloha20. 04. 200114. 06. 2001Ministerstvo dopravy SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o Železničnej spoločnosti akciovej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. 970 Uzavretá úloha20. 04. 200114. 06. 2001Ministerstvo dopravy SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 969 Uzavretá úloha20. 04. 200115. 06. 2001Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galérijnej hodnoty a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 967 Uzavretá úloha23. 04. 2001 Ministerstvo kultúry SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 966 Uzavretá úloha11. 04. 2001 V. PalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 965 I. čítanie10. 04. 2001 Ľ. Andrassy, M. Angelovičová, E. Dolník, M. Ištván, E. RusnákováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 963 Uzavretá úloha05. 04. 2001 F. Halmeš, M. Sabolová, P. Tatár, S. Bartoš, J. Kvarda, J. ŠimkoNovela zákona
Vládny návrh zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 961 Uzavretá úloha12. 04. 200121. 06. 2001 Návrh nového zákona
Vládny návrh zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 959 Uzavretá úloha12. 04. 200104. 07. 2001Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o samosprávnych krajoch) 958 Uzavretá úloha12. 04. 200104. 07. 2001Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 957 Uzavretá úloha11. 04. 2001 Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 956 Uzavretá úloha23. 04. 200114. 06. 2001Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 953 Uzavretá úloha02. 04. 200105. 10. 2001Ministerstvo financií SR, Národná banka SlovenskaNávrh nového zákona
Zákon z 28. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 950 Uzavretá úloha26. 03. 2001 L. Hóka, G. Palacka, S. Bartoš, J. MalchárekZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 944 Uzavretá úloha20. 03. 2001 L. Gyurovszky, J. Langoš, J. Slaný, J. Šimko, P. Zajac, J. Brocka, J. Kužma, P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Zákon z 27. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 943 Uzavretá úloha21. 03. 200105. 04. 2001L. Ambróš, Ľ. Dzurák, P. Muránsky, M. Angelovičová, M. MesiarikZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 941 Uzavretá úloha28. 03. 200114. 06. 2001Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 940 Uzavretá úloha16. 03. 200105. 04. 2001Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 937 Uzavretá úloha27. 03. 200113. 06. 2001Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 936 Uzavretá úloha14. 03. 200125. 10. 2001J. Budaj, J. Langoš, L. Nagy, F. Šebej, P. Zajac, L. Gyurovszky, F. Mikloško, P. Osuský, P. TatárNovela zákona
Zákon zo 6. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 932 Uzavretá úloha05. 03. 200121. 03. 2001R. Hofbauer, V. Oberhauser, K. TóthováZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Volfa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 931 Uzavretá úloha02. 03. 2001 J. VolfNovela zákona
Vládny návrh zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. 929 Uzavretá úloha02. 03. 200118. 05. 2001Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z. 928 Uzavretá úloha08. 03. 200114. 06. 2001Ministerstvo obrany SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 927 Uzavretá úloha05. 03. 200118. 05. 2001Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona Zákonník práce 926 Uzavretá úloha05. 03. 200102. 07. 2001Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o verejnej službe 925 Uzavretá úloha05. 03. 200102. 07. 2001Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 924 Uzavretá úloha05. 03. 200102. 07. 2001Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 922 Uzavretá úloha02. 03. 2001 Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov 921 Uzavretá úloha02. 03. 200118. 05. 2001Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení 920 Uzavretá úloha02. 03. 200107. 11. 2001Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 919 Uzavretá úloha02. 03. 200130. 05. 2001Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 915 II. čítanie02. 03. 2001 Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve 912 Uzavretá úloha02. 03. 200122. 05. 2001Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh Colného zákona 911 Uzavretá úloha02. 03. 200122. 05. 2001Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 910 Uzavretá úloha02. 03. 2001 Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov 908 Uzavretá úloha20. 02. 200118. 05. 2001Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Vavríka na vydanie zákona, ktorým sa upravuje postup obce pri vymáhaní vynaložených finančných prostriedkov 907 Uzavretá úloha14. 02. 2001 R. VavríkNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Malíkovej a Jozefa Prokeša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov 904 Uzavretá úloha07. 02. 2001 A. Belousovová, J. ProkešNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 903 Uzavretá úloha06. 02. 2001 P. Osuský, P. Tatár, J. Langoš, F. Šebej, P. ZajacNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 902 Uzavretá úloha06. 02. 2001 V. Bajan, V. Maňka, K. Sárközy, J. Brocka, M. MesiarikNovela zákona
Vládny návrh zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo 893 Uzavretá úloha01. 02. 200118. 05. 2001Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov 889 Uzavretá úloha15. 01. 2001 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a doplnení niektorých ďalších zákonov 888 Uzavretá úloha15. 01. 200104. 10. 2001R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov 887 Uzavretá úloha15. 01. 2001 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 886 Uzavretá úloha15. 01. 200106. 04. 2001J. LangošNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o masových médiách 885 Uzavretá úloha12. 01. 2001 L. Ballek, J. Budaj, D. Jarjabek, J. Kužma, J. Malchárek, P. ŠtevčekNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 297/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov 884 Uzavretá úloha12. 01. 2001 Ľ. Andrassy, M. Ištván, B. OravaNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách 883 Uzavretá úloha12. 01. 200105. 04. 2001Správa štátnych hmotných rezerv SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze 882 Uzavretá úloha12. 01. 200106. 04. 2001Správa štátnych hmotných rezerv SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 881 Uzavretá úloha12. 01. 200106. 04. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov 879 Uzavretá úloha10. 01. 2001 G. Bárdos, F. Mikloško, L. Ballek, J. MalchárekNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce 878 Uzavretá úloha12. 01. 200128. 03. 2001Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 877 Uzavretá úloha12. 01. 200128. 03. 2001Generálna prokuratúra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o prokuratúre 876 Uzavretá úloha12. 01. 200128. 03. 2001Generálna prokuratúra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov 874 Uzavretá úloha12. 01. 200122. 05. 2001Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Zákon z 15. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 872 Uzavretá úloha04. 01. 2001 D. Fedoročko, R. KováčZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 871 Uzavretá úloha12. 01. 200105. 04. 2001Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov 866 Uzavretá úloha10. 01. 200106. 04. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch 864 Uzavretá úloha08. 01. 2001 Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o Agentúre na podporu vedy a techniky 863 Uzavretá úloha02. 01. 2001 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov 859 Uzavretá úloha14. 12. 2000 P. Brňák, L. Orosz, P. Kresák, P. WeissNovela zákona
Vládny návrh zákona o zlúčení Železničnej polície s Policajným zborom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 857 Uzavretá úloha22. 12. 2000 Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Zákon z 1. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 855 Uzavretá úloha12. 12. 200015. 12. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Stanislava Bartoša na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov 854 Uzavretá úloha08. 12. 2000 S. BartošÚstavný zákon
Zákon z 2. novembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 849 Uzavretá úloha27. 11. 200005. 12. 2000Ministerstvo financií SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 2. novembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 848 Uzavretá úloha27. 11. 200005. 12. 2000Ministerstvo financií SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 30. októbra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 847 Uzavretá úloha27. 11. 2000 Ministerstvo hospodárstva SRZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov 841 Uzavretá úloha20. 11. 2000 J. Kužma, P. Osuský, P. Tatár, J. Langoš, F. Šebej, P. ZajacÚstavný zákon
Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 840 Uzavretá úloha21. 11. 200015. 05. 2001Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch 837 Uzavretá úloha08. 12. 200005. 04. 2001Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 836 Uzavretá úloha13. 11. 200031. 05. 2001T. Galbavý, J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Tatára na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 835 Uzavretá úloha13. 11. 2000 P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o ochrannom dohľade 834 Uzavretá úloha13. 11. 2000 R. FicoNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky 833 Uzavretá úloha08. 11. 200028. 02. 2001P. Bohunický, L. Orosz, M. Ištván, P. WeissNovela zákona
Vládny návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 828 Uzavretá úloha10. 11. 200027. 02. 2001Protimonopolný úrad SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o elektronickom podpise 826 Uzavretá úloha03. 11. 2000 P. Farkas, L. Gyurovszky, M. Ištván, A. Ivanko, P. Kresák, M. Kujan, V. Maňka, P. Prokopovič, F. Šebej, J. Šimko, P. TatárNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 825 Uzavretá úloha03. 11. 2000 F. Halmeš, M. Mesiarik, Ľ. Dzurák, O. KeltošováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 824 Uzavretá úloha03. 11. 200001. 02. 2001M. Hort, J. Malchárek, L. Orosz, I. Tóth, V. Bajan, J. Kvarda, V. Maňka, J. ProkešNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov 820 Uzavretá úloha31. 10. 200003. 11. 2000Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 817 Uzavretá úloha31. 10. 2000 L. Hóka, G. Palacka, S. Bartoš, J. MalchárekNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 816 Uzavretá úloha30. 10. 2000 P. Brňák, D. Jarjabek, T. CabajÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 811 Uzavretá úloha25. 10. 2000 L. Ambróš, Ľ. Dzurák, P. Muránsky, M. Angelovičová, M. MesiarikNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 810 Uzavretá úloha03. 11. 200028. 02. 2001Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov 804 Uzavretá úloha18. 10. 200005. 12. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 801 Uzavretá úloha09. 11. 200001. 02. 2001Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 799 Uzavretá úloha16. 10. 200002. 11. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 795 Uzavretá úloha16. 10. 2000 Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 793 Uzavretá úloha16. 10. 2000 Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o daňových orgánoch 791 Uzavretá úloha17. 10. 200006. 04. 2001Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Energetickej komore Slovenska 787 Uzavretá úloha09. 10. 2000 V. Maňka, Á. Duka-Zólyomi, M. Mesiarik, Ľ. Dzurák, J. Rusnák, F. HalmešNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 222/1996 Z. z. 786 Uzavretá úloha09. 10. 2000 L. Orosz, V. Maňka, J. Halušková, M. Angelovičová, E. RusnákováNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 785 Uzavretá úloha09. 10. 2000 J. LangošNovela zákona
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2001 783 Uzavretá úloha13. 10. 200013. 12. 2000Ministerstvo financií SRNávrh zákona o štátnom rozpočte
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. . o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 774 Uzavretá úloha02. 10. 200005. 12. 2000G. Bárdos, F. Petrák, J. Tuchyňa, T. Cabaj, J. Rusnák, Š. ZelníkNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov 773 Uzavretá úloha29. 09. 2000 L. Ballek, G. Bárdos, J. Malchárek, F. MikloškoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 772 Uzavretá úloha29. 09. 2000 R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov 771 Uzavretá úloha28. 09. 2000 R. Hofbauer, V. Oberhauser, K. TóthováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 770 Uzavretá úloha28. 09. 2000 R. Hofbauer, V. Oberhauser, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Benkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 769 Uzavretá úloha29. 09. 200005. 12. 2000M. BenkovskýNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú ďalšie zákony 768 Uzavretá úloha29. 09. 200001. 12. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov 767 Uzavretá úloha29. 09. 200005. 12. 2000Ministerstvo životného prostredia SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o správach finančnej kontroly 766 Uzavretá úloha29. 09. 200001. 12. 2000Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 765 Uzavretá úloha29. 09. 200005. 12. 2000Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 763 Uzavretá úloha29. 09. 200030. 11. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 762 Uzavretá úloha29. 09. 2000 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 761 Uzavretá úloha29. 09. 200030. 11. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 760 Uzavretá úloha29. 09. 200001. 12. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov 759 Uzavretá úloha29. 09. 200001. 12. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 753 Uzavretá úloha22. 09. 200005. 12. 2000V. Bajan, V. Faič, I. PresperínNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a o zmenách niektorých ďalších zákonov 752 Uzavretá úloha20. 09. 2000 J. LangošNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa zrušuje zákon č. 382/1997 Z. z. o pomocníkoch Policajného zboru 751 Uzavretá úloha27. 09. 200005. 12. 2000Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 750 Uzavretá úloha21. 09. 200005. 10. 2000Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 745 Uzavretá úloha19. 09. 2000 V. PalkoNovela zákona
Vládny návrh zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže 744 Uzavretá úloha22. 09. 200005. 12. 2000Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 743 Uzavretá úloha29. 09. 200005. 12. 2000Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok 742 Uzavretá úloha26. 09. 200030. 11. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov 736 Uzavretá úloha25. 08. 200031. 10. 2000Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1949 Zb. o Tatranskom národnom parku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 735 I. čítanie25. 08. 2000 V. Faič, J. Langoš, J. Šimko, R. VavríkNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 734 Uzavretá úloha25. 08. 2000 L. Ambróš, L. Gyurovszky, F. Halmeš, A. Juriš, M. Kolláriková, J. Krumpolec, J. Malchárek, L. Orosz, J. Rusnák, M. Suchár, J. VolfNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Komore ekológov 733 Uzavretá úloha24. 08. 2000 L. Ambróš, M. Angelovičová, K. Čižmáriková, F. Halmeš, L. Hóka, A. Juriš, M. Kadlečíková, P. Kresánek, P. Muránsky, P. Prokopovič, J. Rusnák, M. Sabolová, P. Tatár, J. ZlochaNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov 731 Uzavretá úloha25. 08. 200031. 10. 2000Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Benkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 730 Uzavretá úloha22. 08. 2000 M. BenkovskýNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností 729 Uzavretá úloha25. 08. 200031. 10. 2000Ministerstvo kultúry SRNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana Vavríka a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 728 Uzavretá úloha18. 08. 200031. 10. 2000J. Malchárek, R. VavríkNovela zákona
Vládny návrh zákona o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko 727 Uzavretá úloha23. 08. 200031. 10. 2000Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 722 Uzavretá úloha25. 08. 200025. 10. 2000Ministerstvo životného prostredia SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. 720 Uzavretá úloha18. 08. 200002. 11. 2000Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov 718 Uzavretá úloha23. 08. 200031. 10. 2000Ministerstvo kultúry SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 714 Uzavretá úloha31. 07. 200031. 10. 2000R. FicoNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni 710 Uzavretá úloha31. 07. 200018. 10. 2000Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 709 Uzavretá úloha25. 07. 200025. 10. 2000Ministerstvo životného prostredia SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov 708 Uzavretá úloha25. 07. 2000 Ministerstvo obrany SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z. 707 Uzavretá úloha25. 07. 200031. 10. 2000Ministerstvo obrany SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon 706 Uzavretá úloha25. 07. 200031. 10. 2000Ministerstvo obrany SRNovela zákona
Zákon z 20. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 703 Uzavretá úloha14. 07. 2000 J. LangošZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona o Slovenskom rozhlase 699 Uzavretá úloha19. 07. 2000 Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o Slovenskej televízii 698 Uzavretá úloha19. 07. 2000 Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 697 Uzavretá úloha12. 07. 200031. 10. 2000P. BohunickýNovela zákona
Zákon zo 14. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., vrátený podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 694 Uzavretá úloha03. 07. 200003. 07. 2000Ministerstvo financií SRZákon vrátený prezidentom
Zákon zo 14. júna 2000, ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, vrátený podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 693 Uzavretá úloha03. 07. 200003. 07. 2000P. FarkasZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 692 Uzavretá úloha10. 07. 200030. 10. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. 691 Uzavretá úloha28. 07. 2000 Ministerstvo hospodárstva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o vysielaní a retransmisii 690 Uzavretá úloha30. 06. 200014. 09. 2000Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 688 Uzavretá úloha30. 06. 200003. 07. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 686 Uzavretá úloha27. 06. 200031. 10. 2000R. FicoNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. 682 Uzavretá úloha30. 06. 200030. 10. 2000Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Malíkovej a Jaroslava Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov a mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 681 Uzavretá úloha21. 06. 2000 A. Belousovová, J. PaškaNovela zákona
Zákon zo 17. mája 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 676 Uzavretá úloha13. 06. 200022. 06. 2000V. PalkoZákon vrátený prezidentom
Zákon z 12. mája 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 675 Uzavretá úloha13. 06. 200022. 06. 2000Ľ. Andrassy, M. Ištván, P. Muránsky, G. Bárdos, J. Malchárek, B. OravaZákon vrátený prezidentom
Zákon z 12. mája 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 674 Uzavretá úloha13. 06. 2000 Ľ. Andrassy, S. Bartoš, Ľ. Dzurák, J. Halušková, L. Orosz, M. Angelovičová, P. Bohunický, P. Hajdúk, M. Ištván, Š. RusnákZákon vrátený prezidentom
Zákon z 12. mája 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách), vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 673 Uzavretá úloha13. 06. 200022. 06. 2000Ministerstvo vnútra SRZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. 671 Uzavretá úloha19. 06. 200018. 05. 2001Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Zákon z 12. mája 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 665 Uzavretá úloha02. 06. 200020. 06. 2000R. KováčZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona o námornej plavbe 663 Uzavretá úloha13. 06. 200030. 10. 2000Ministerstvo dopravy SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 659 Uzavretá úloha01. 06. 200022. 06. 2000Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Zákon z 12. mája 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 657 Uzavretá úloha31. 05. 200015. 06. 2000Ľ. Andrassy, L. Orosz, P. KresákZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia 655 Uzavretá úloha05. 06. 200022. 06. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov 650 Uzavretá úloha26. 05. 2000 P. Hajdúk, Ľ. Andrassy, J. TuchyňaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách 649 Uzavretá úloha26. 05. 200004. 10. 2000P. Kresák, J. MalchárekNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 648 Uzavretá úloha29. 05. 200020. 09. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Oberhausera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 647 Uzavretá úloha26. 05. 2000 V. OberhauserNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 646 Uzavretá úloha26. 05. 200022. 09. 2000D. Jarjabek, E. RusnákováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000 645 Uzavretá úloha26. 05. 2000 D. Jarjabek, T. Cabaj, M. MaxonNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z. z. 643 Uzavretá úloha25. 05. 200023. 02. 2001P. Hrušovský, L. Orosz, P. Kresák, I. ŠimkoÚstavný zákon
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov 642 Uzavretá úloha26. 05. 200004. 10. 2000Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 641 Uzavretá úloha26. 05. 200005. 10. 2000Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 636 Uzavretá úloha19. 05. 200022. 09. 2000Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosťNovela zákona
Vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 635 Uzavretá úloha26. 05. 200022. 09. 2000Ministerstvo dopravy SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 634 Uzavretá úloha26. 05. 200020. 09. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o burze cenných papierov 633 Uzavretá úloha26. 05. 200020. 09. 2000Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 632 Uzavretá úloha26. 05. 200020. 09. 2000Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 631 Uzavretá úloha26. 05. 200019. 09. 2000Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých ďalších zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia 625 Uzavretá úloha19. 05. 2000 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch 617 Uzavretá úloha16. 05. 200019. 09. 2000Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov 614 I. čítanie20. 04. 2000 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona , ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 613 I. čítanie20. 04. 2000 R. FicoÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona , ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 612 I. čítanie20. 04. 2000 R. FicoÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 611 Uzavretá úloha20. 04. 2000 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona o privatizácii prirodzených monopolov 610 Uzavretá úloha20. 04. 2000 R. FicoÚstavný zákon
Zákon z 22. marca 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 609 Uzavretá úloha20. 04. 200012. 05. 2000Ľ. Andrassy, T. Galbavý, L. Hóka, J. Malchárek, B. Orava, J. Tuchyňa, K. Čižmáriková, F. Halmeš, M. Ištván, L. Mészáros, P. OšváthZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pála Farkasa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov 608 Uzavretá úloha19. 04. 2000 P. FarkasNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z. 607 Uzavretá úloha20. 04. 2000 Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 605 Uzavretá úloha20. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo životného prostredia SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 604 Uzavretá úloha20. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo životného prostredia SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 603 I. čítanie19. 04. 2000 Š. Šlachta, L. Gyurovszky, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. 601 Uzavretá úloha18. 04. 200020. 06. 2000Ľ. Andrassy, B. Orava, M. IštvánNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 599 Uzavretá úloha14. 04. 2000 L. Hóka, J. Šimko, S. Bartoš, P. Prokopovič, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 598 Uzavretá úloha14. 04. 2000 S. Bartoš, P. Prokopovič, P. Tatár, L. Hóka, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 597 Uzavretá úloha14. 04. 2000 S. Bartoš, P. Prokopovič, P. Tatár, L. Hóka, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov 596 Uzavretá úloha14. 04. 200020. 09. 2000L. Hóka, J. Šimko, S. Bartoš, P. Prokopovič, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 594 Uzavretá úloha14. 04. 2000 J. LangošNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov 591 Uzavretá úloha26. 06. 200030. 10. 2000Ministerstvo dopravy SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov 587 Uzavretá úloha07. 04. 2000 P. Brňák, I. Gašparovič, J. CuperNovela zákona
Zákon zo 17. marca 2000, ktorým sa dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 586 Uzavretá úloha07. 04. 2000 R. FicoZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov 584 Uzavretá úloha20. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo kultúry SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 580 Uzavretá úloha19. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Rusnákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov 578 Uzavretá úloha29. 03. 200020. 06. 2000E. RusnákováNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 577 Uzavretá úloha04. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 576 Uzavretá úloha04. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce 575 Uzavretá úloha04. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni 574 Uzavretá úloha04. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 572 Uzavretá úloha03. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov 571 Uzavretá úloha04. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 570 Uzavretá úloha19. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 569 Uzavretá úloha03. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov 568 Uzavretá úloha04. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov 567 Uzavretá úloha04. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 566 Uzavretá úloha03. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 565 Uzavretá úloha03. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov 564 Uzavretá úloha04. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov 563 Uzavretá úloha03. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Slavkovskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde 562 Uzavretá úloha23. 03. 200020. 06. 2000E. SlavkovskáNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561 Uzavretá úloha03. 04. 200020. 06. 2000Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov 560 Uzavretá úloha22. 03. 200020. 06. 2000V. PalkoNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov 559 Uzavretá úloha21. 03. 200022. 03. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 557 Uzavretá úloha21. 03. 200019. 05. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov 554 Uzavretá úloha30. 03. 200020. 06. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o telekomunikáciách 553 Uzavretá úloha21. 03. 200019. 05. 2000Ministerstvo dopravy SRNávrh nového zákona
Zákon z 10. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 547 Uzavretá úloha09. 03. 200017. 03. 2000Ministerstvo zdravotníctva SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 15. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 544 Uzavretá úloha03. 03. 200017. 03. 2000Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZákon vrátený prezidentom
Zákon z 9. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 543 Uzavretá úloha03. 03. 200017. 03. 2000Ministerstvo vnútra SRZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch 541 II. čítanie28. 02. 2000 M. Benkovský, P. Farkas, V. Maňka, F. Petrák, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku 540 Uzavretá úloha28. 02. 200010. 05. 2000P. Hrušovský, J. Brocka, F. MikloškoNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 539 Uzavretá úloha28. 02. 2000 D. Fedoročko, R. KováčNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Kováča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 538 Uzavretá úloha28. 02. 2000 R. KováčNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Kováča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 537 Uzavretá úloha28. 02. 2000 R. KováčNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Kováča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 536 Uzavretá úloha28. 02. 2000 R. KováčNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000 534 Uzavretá úloha28. 02. 2000 Ľ. Andrassy, S. Bartoš, Ľ. Dzurák, J. Halušková, L. Orosz, M. Angelovičová, P. Bohunický, P. Hajdúk, M. Ištván, Š. RusnákNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce 533 Uzavretá úloha28. 02. 2000 Ľ. Andrassy, S. Bartoš, Ľ. Dzurák, J. Halušková, L. Orosz, M. Angelovičová, P. Bohunický, P. Hajdúk, M. Ištván, Š. RusnákNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník a Obchodný zákonník 532 Uzavretá úloha28. 02. 200020. 06. 2000Ľ. Andrassy, V. Maňka, V. Faič, L. OroszNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 531 Uzavretá úloha28. 02. 2000 P. Kresák, Ľ. Andrassy, L. OroszNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií 529 Uzavretá úloha25. 02. 2000 I. Hudec, M. Podhradská, D. Jarjabek, P. ŠtevčekNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov 528 Uzavretá úloha25. 02. 2000 Ľ. Andrassy, M. Ištván, P. Muránsky, G. Bárdos, J. Malchárek, B. OravaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Muránskeho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov 526 Uzavretá úloha24. 02. 200003. 10. 2000P. MuránskyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 525 Uzavretá úloha24. 02. 2000 V. Bajan, P. Bohunický, P. Muránsky, J. Slaný, L. Ambróš, R. Bauer, J. Klemens, J. Sitek, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 524 Uzavretá úloha23. 02. 2000 V. PalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 520 Uzavretá úloha11. 02. 2000 R. Bauer, P. Hrušovský, P. Muránsky, A. Rakús, J. Slaný, J. Brocka, F. Mikloško, V. Palko, M. Sabolová, A. ZáborskáÚstavný zákon
Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 517 Uzavretá úloha15. 02. 200012. 05. 2000Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 515 Uzavretá úloha16. 02. 200012. 05. 2000Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, ktorým a mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. 504 Uzavretá úloha18. 01. 2000 J. Halušková, L. Orosz, E. Rusnáková, M. Angelovičová, V. Maňka, V. RuskováNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) 501 Uzavretá úloha26. 01. 2000 Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 497 Uzavretá úloha03. 01. 2000 R. FicoNovela zákona
Vládny návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 493 Uzavretá úloha31. 12. 199917. 03. 2000Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 492 Uzavretá úloha31. 12. 199921. 03. 2000Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Palacku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii 491 Uzavretá úloha21. 12. 1999 G. PalackaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov 490 Uzavretá úloha20. 12. 199912. 05. 2000R. Bauer, P. Hrušovský, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, J. Slaný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z. 489 Uzavretá úloha17. 12. 199917. 03. 2000V. Faič, P. Farkas, P. Hrušovský, M. Kadlečíková, V. Maňka, L. Orosz, P. Prokopovič, J. Rusnák, I. Šimko, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z. 487 Uzavretá úloha16. 12. 199917. 03. 2000V. BajanNovela zákona
Vládny návrh zákona o hnojivách 484 Uzavretá úloha05. 01. 200017. 03. 2000Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 481 Uzavretá úloha22. 12. 199916. 03. 2000Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 479 Uzavretá úloha10. 12. 199917. 12. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 477 Uzavretá úloha08. 12. 1999 Ľ. Andrassy, K. Čižmáriková, T. Galbavý, F. Halmeš, L. Hóka, M. Ištván, J. Malchárek, L. Mészáros, B. Orava, P. Ošváth, J. TuchyňaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 472 Uzavretá úloha01. 12. 199917. 12. 1999B. Ferkó, R. KováčNovela zákona
Vládny návrh zákona o Slovenskej filharmónii 471 Uzavretá úloha07. 12. 199916. 03. 2000Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o ochrane topografií polovodičových výrobkov 470 Uzavretá úloha15. 12. 199917. 03. 2000Úrad priemyselného vlastníctva SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 463 Uzavretá úloha19. 11. 1999 Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z. 461 Uzavretá úloha19. 11. 199908. 02. 2000Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 456 Uzavretá úloha22. 11. 1999 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 453 Uzavretá úloha11. 11. 199924. 11. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 451 Uzavretá úloha11. 11. 199924. 11. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odmenách pri zastupovaní majetkových práv štátu v orgánoch právnických osôb 448 Uzavretá úloha10. 11. 1999 J. Brocka, I. ŠimkoNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 447 Uzavretá úloha10. 11. 199923. 11. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o daniach z príjmov 444 Uzavretá úloha11. 11. 199924. 11. 1999Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 442 Uzavretá úloha10. 11. 199923. 11. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov 440 Uzavretá úloha10. 11. 199923. 11. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 438 Uzavretá úloha10. 11. 199923. 11. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov 436 Uzavretá úloha10. 11. 199923. 11. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov 434 Uzavretá úloha10. 11. 199923. 11. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 432 Uzavretá úloha15. 11. 199916. 12. 1999Ministerstvo financií SRNávrh zákona o štátnom rozpočte
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 430 Uzavretá úloha04. 11. 199924. 11. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 426 Uzavretá úloha04. 11. 199917. 05. 2000L. Ambróš, P. Hrušovský, J. Kužma, J. Langoš, L. Mészáros, F. Mikloško, L. Nagy, P. Prokopovič, J. Rusnák, M. Sabolová, F. Šebej, Š. Šlachta, P. Tatár, P. ZajacNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 424 Uzavretá úloha04. 11. 199918. 11. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov 422 Uzavretá úloha04. 11. 199918. 11. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 419 Uzavretá úloha04. 11. 199918. 11. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 413 Uzavretá úloha04. 11. 199907. 12. 1999Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 412 Uzavretá úloha05. 11. 199915. 02. 2000Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 409 Uzavretá úloha02. 11. 199924. 11. 1999Ministerstvo dopravy SRNovela zákona
Zákon z 1. októbra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 405 Uzavretá úloha21. 10. 199922. 10. 1999Ministerstvo spravodlivosti SRZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z. 401 Uzavretá úloha29. 10. 199918. 11. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov 395 Uzavretá úloha18. 10. 199909. 02. 2000Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 394 Uzavretá úloha22. 10. 199915. 02. 2000Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 387 Uzavretá úloha06. 10. 199907. 12. 1999Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 384 Uzavretá úloha01. 10. 199916. 12. 1999V. Faič, L. Orosz, V. Sopko, V. Bajan, J. Kvarda, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Víťazoslava Morica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon na ochranu mieru č. 165/1950 Zb. z 20. decembra 1950 z 20. decembra 1950 383 Uzavretá úloha01. 10. 1999 V. MóricNovela zákona
Zákon zo 16. septembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 382 II. čítanie30. 09. 1999 Protimonopolný úrad SRZákon vrátený prezidentom
Vládny návrh zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov 381 Uzavretá úloha04. 10. 199907. 12. 1999Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe 379 Uzavretá úloha04. 10. 199916. 12. 1999Ministerstvo obrany SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 222/1996 Z. z. 378 Uzavretá úloha28. 09. 1999 I. ŠimkoNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 377 Uzavretá úloha01. 10. 199907. 12. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375 Uzavretá úloha29. 09. 199908. 02. 2000Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 374 Uzavretá úloha30. 09. 1999 Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o kolektívnom investovaní 372 Uzavretá úloha01. 10. 199907. 12. 1999Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov 371 Uzavretá úloha29. 09. 199907. 12. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní 370 Uzavretá úloha24. 09. 1999 P. ProkopovičNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z. 369 Uzavretá úloha01. 10. 199908. 02. 2000Ministerstvo kultúry SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o osvetovej činnosti 368 Uzavretá úloha01. 10. 199909. 02. 2000Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony 362 Uzavretá úloha23. 09. 1999 J. Cuper, I. Presperín, V. Sopko, F. Halmeš, J. SitekNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 361 Uzavretá úloha30. 09. 199909. 02. 2000Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 360 Uzavretá úloha29. 09. 199907. 12. 1999Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 356 Uzavretá úloha28. 09. 199915. 02. 2000Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov 355 Uzavretá úloha01. 10. 199907. 12. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 209/1998 Z. z. 353 Uzavretá úloha30. 09. 199909. 02. 2000Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 345 Uzavretá úloha29. 09. 199908. 02. 2000Ministerstvo hospodárstva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 344 Uzavretá úloha07. 09. 1999 Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Zákon z 24. augusta 1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 339 Uzavretá úloha25. 08. 199930. 08. 1999Ministerstvo financií SRZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z. 336 Uzavretá úloha25. 08. 199916. 02. 2000Ľ. Harach, G. Bárdos, T. Galbavý, L. Orosz, P. Zajac, P. KresákNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 334 Uzavretá úloha20. 08. 199902. 11. 1999Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 333 Uzavretá úloha20. 08. 199902. 11. 1999Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) 332 Uzavretá úloha20. 08. 199903. 11. 1999Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z. 331 Uzavretá úloha18. 08. 1999 J. Malchárek, P. Muránsky, B. Orava, Ľ. Andrassy, M. IštvánNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 329 Uzavretá úloha20. 08. 199927. 10. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o príspevku na bývanie 327 Uzavretá úloha20. 08. 199927. 10. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 326 Uzavretá úloha20. 08. 199927. 10. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce 325 Uzavretá úloha20. 08. 199927. 10. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 324 Uzavretá úloha19. 08. 199903. 11. 1999Štatistický úrad SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel 323 Uzavretá úloha19. 08. 199912. 05. 2000Ministerstvo kultúry SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii 322 Uzavretá úloha19. 08. 199903. 11. 1999Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o registri trestov 321 Uzavretá úloha18. 08. 199903. 11. 1999Generálna prokuratúra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 320 Uzavretá úloha17. 08. 199902. 11. 1999Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 319 Uzavretá úloha18. 08. 199902. 11. 1999Ministerstvo hospodárstva SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 318 Uzavretá úloha28. 07. 199902. 11. 1999P. BohunickýNovela zákona
Vládny návrh zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov 315 Uzavretá úloha19. 08. 199903. 11. 1999Ministerstvo spravodlivosti SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o správe štátnych hraníc 314 Uzavretá úloha19. 08. 199926. 10. 1999Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 309 Uzavretá úloha16. 07. 199911. 11. 1999P. Osuský, P. KresákNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 308 Uzavretá úloha19. 08. 199916. 09. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom 305 Uzavretá úloha21. 07. 199902. 11. 1999Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. 301 Uzavretá úloha09. 07. 199903. 11. 1999D. Kovačič, V. Bajan, J. Tuchyňa, J. Kvarda, P. Kresánek, V. Faič, R. Vavrík, V. PalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 300 Uzavretá úloha08. 07. 1999 M. Mesiarik, Ľ. DzurákNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. 298 Uzavretá úloha09. 07. 199916. 09. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. a zákon č. 91/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov 292 Uzavretá úloha02. 07. 1999 J. Halušková, M. Angelovičová, L. Orosz, V. Maňka, E. Rusnáková, V. RuskováNovela zákona
Vládny návrh zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 284 Uzavretá úloha02. 07. 199907. 09. 1999Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282 Uzavretá úloha30. 06. 199914. 09. 1999Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov 280 Uzavretá úloha28. 06. 199924. 08. 1999G. Bárdos, R. Kováč, P. Bohunický, I. ŠimkoNovela zákona
Vládny návrh zákona o používaní jazykov národnostných menšín 275 Uzavretá úloha24. 06. 199910. 07. 1999Ministerstvo kultúry SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 273 Uzavretá úloha24. 06. 1999 Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o štátnej pomoci 271 Uzavretá úloha24. 06. 199924. 08. 1999Ministerstvo financií SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z. a mení zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 261 Uzavretá úloha25. 06. 199902. 11. 1999Ministerstvo hospodárstva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 260 Uzavretá úloha14. 06. 199908. 09. 1999Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o používaní jazykov národnostných menšín 259 Uzavretá úloha10. 06. 1999 B. Bugár, Á. Duka-Zólyomi, P. Farkas, L. Gyurovszky, L. Köteles, L. Mészáros, K. Sárközy, G. Bárdos, E. Dolník, M. Duray, B. Ferkó, L. Hóka, J. Kvarda, L. Nagy, O. SzabóNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 258 Uzavretá úloha14. 06. 199929. 09. 1999Ministerstvo obrany SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony 255 Uzavretá úloha14. 06. 199924. 08. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 251 Uzavretá úloha07. 06. 199910. 06. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 249 Uzavretá úloha04. 06. 199916. 09. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom v znení neskorších predpisov 247 Uzavretá úloha09. 06. 199901. 10. 1999Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 244 Uzavretá úloha03. 06. 199910. 06. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 241 Uzavretá úloha14. 06. 199929. 09. 1999Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 240 Uzavretá úloha03. 06. 199910. 06. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 513/1992 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 236 Uzavretá úloha31. 05. 199903. 06. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 234 Uzavretá úloha31. 05. 199903. 06. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 232 Uzavretá úloha03. 06. 199909. 06. 1999Ministerstvo zdravotníctva SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov a o zmene a doplnení zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 231 Uzavretá úloha14. 06. 1999 Protimonopolný úrad SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov 230 Uzavretá úloha31. 05. 199903. 06. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov 223 Uzavretá úloha18. 05. 199929. 09. 1999J. Malchárek, P. WeissNovela zákona
Vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení zákona číslo 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov 222 Uzavretá úloha25. 05. 199903. 06. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona číslo 389/1998 Z. z. 220 Uzavretá úloha24. 05. 199909. 06. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov 218 Uzavretá úloha19. 05. 199929. 09. 1999J. Langoš, V. Faič, V. PalkoNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona číslo 58/1999 Z. z. 216 Uzavretá úloha18. 05. 199906. 07. 1999Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov 212 Uzavretá úloha18. 05. 199929. 06. 1999Ministerstvo hospodárstva SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov 211 Uzavretá úloha06. 05. 199906. 07. 1999M. Ištván, F. Petrák, Ľ. Andrassy, J. Kužma, Š. RusnákNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov 208 Uzavretá úloha11. 05. 199929. 06. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia 206 Uzavretá úloha07. 05. 199912. 05. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 77/1978 Z. z. 204 II. čítanie27. 04. 1999 J. Budaj, Ľ. Harach, R. Kováč, J. Langoš, P. Vrždák, M. Hort, J. Krumpolec, I. Šimko, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 201 Uzavretá úloha21. 04. 199929. 06. 1999R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 200 Uzavretá úloha21. 04. 1999 R. FicoNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 58/1996 Z. z. 196 Uzavretá úloha16. 04. 199906. 07. 1999Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 188 Uzavretá úloha25. 03. 199930. 03. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. 184 Uzavretá úloha19. 03. 199912. 05. 1999P. Brňák, Á. Duka-Zólyomi, P. Kresák, A. Belousovová, L. Mészáros, L. Orosz, J. ŠimkoNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých ďalších zákonov 170 Uzavretá úloha05. 03. 199922. 03. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1978 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 165 Uzavretá úloha03. 03. 199922. 03. 1999Ministerstvo vnútra SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 163 Uzavretá úloha02. 03. 199922. 03. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov 161 Uzavretá úloha01. 03. 199911. 05. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona číslo 366/1997 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 160 Uzavretá úloha02. 03. 199922. 03. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 158 Uzavretá úloha02. 03. 199922. 03. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov 156 Uzavretá úloha02. 03. 199922. 03. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 154 Uzavretá úloha02. 03. 199922. 03. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o Železničnom vojsku 152 Uzavretá úloha01. 03. 1999 Ministerstvo dopravy SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 293/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 398/1998 Z. z. 150 Uzavretá úloha25. 02. 199911. 05. 1999Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1999 143 Uzavretá úloha23. 02. 199926. 03. 1999Ministerstvo financií SRNávrh zákona o štátnom rozpočte
Vládny návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve [zákon o tripartite] 133 Uzavretá úloha17. 02. 199912. 05. 1999Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 130 Uzavretá úloha01. 02. 199918. 03. 1999Ministerstvo vnútra SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 374/1996 Z. z . a ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 128 Uzavretá úloha25. 01. 199930. 03. 1999Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon číslo 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 127 Uzavretá úloha19. 01. 1999 R. FicoÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom [Trestný poriadok] v znení neskorších predpisov 126 Uzavretá úloha19. 01. 1999 R. FicoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 125 Uzavretá úloha19. 01. 1999 R. FicoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov 110 Uzavretá úloha04. 01. 199908. 01. 1999R. Kováč, A. RakúsNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 109 Uzavretá úloha04. 01. 199918. 01. 1999R. Kováč, A. RakúsNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 103 Uzavretá úloha17. 12. 199818. 12. 1998Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov 100 Uzavretá úloha15. 12. 199818. 12. 1998Ministerstvo financií SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách [cestný zákon] v znení neskorších predpisov 94 Uzavretá úloha04. 12. 199817. 12. 1998Ministerstvo dopravy SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 92 Uzavretá úloha03. 12. 199816. 12. 1998Ministerstvo životného prostredia SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov 90 Uzavretá úloha03. 12. 199816. 12. 1998Ministerstvo životného prostredia SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 87 Uzavretá úloha03. 12. 199809. 12. 1998Ministerstvo spravodlivosti SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 83 Uzavretá úloha03. 12. 199817. 12. 1998Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 81 Uzavretá úloha13. 12. 199816. 12. 1998Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 78 Uzavretá úloha01. 12. 199813. 01. 1999R. Kováč, L. Mészáros, I. Šimko, G. Bárdos, M. Mesiarik, L. Orosz, I. TóthNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe a zákon číslo 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov 76 Uzavretá úloha25. 11. 1998 V. Móric, J. SitekNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 72 Uzavretá úloha27. 11. 199804. 12. 1998Ministerstvo financií SRNovela zákona
Zákon z 11. novembra 1998, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov, vrátený podľa článku 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 70 Uzavretá úloha18. 11. 199820. 11. 1998V. Maňka, S. Bartoš, R. Fico, M. Ištván, R. KováčZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže 64 Uzavretá úloha16. 11. 199808. 12. 1998Ľ. Harach, M. Ištván, P. Muránsky, D. Štrofová, J. Volf, Ľ. AndrassyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky [P. Kresák, I. Šimko, L. Orosz, L, Mészáros] na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona číslo 244/1998 Z. z. 58 Uzavretá úloha16. 11. 199814. 01. 1999L. Mészáros, I. Šimko, P. Kresák, L. OroszÚstavný zákon
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 375/1997 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1998 57 Uzavretá úloha27. 11. 199804. 12. 1998Ministerstvo financií SRNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona číslo 366/1997 Z. z. 51 Uzavretá úloha05. 11. 1998 A. Engliš, V. Tkáč, M. Aibeková, O. KeltošováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky [K. Tóthová, I Gašparovič, P. Brňák, T. Cabaj, P. Kandráč] na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona číslo 244/1998 Z. z. 50 Uzavretá úloha05. 11. 1998 P. Brňák, T. Cabaj, I. Gašparovič, K. Tóthová, P. KandráčÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon 41 Uzavretá úloha02. 11. 199818. 01. 1999R. FicoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 35 Uzavretá úloha03. 11. 199806. 11. 1998R. Fico, R. Kováč, L. Orosz, S. Bartoš, M. Ištván, V. MaňkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 34 Uzavretá úloha02. 11. 199806. 11. 1998M. Ištván, V. Maňka, S. Bartoš, R. Fico, R. KováčNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov 33 Uzavretá úloha02. 11. 1998 V. Maňka, S. Bartoš, R. Fico, M. Ištván, R. KováčNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 27 Uzavretá úloha30. 10. 199804. 11. 1998P. Kresák, I. Šimko, V. SopkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 26 Uzavretá úloha30. 10. 199804. 11. 1998P. Kresák, I. Šimko, V. SopkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii a zákon Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase 25 Uzavretá úloha30. 10. 199806. 11. 1998G. Bárdos, M. Ištván, P. Zajac, J. Budaj, F. PetrákNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.