Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava IVANA, Jany KIŠŠOVEJ, Renáty KAŠČÁKOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 1786 I. čítanie08. 11. 2019J. Kiššová, M. Ivan, R. Pavelka, R. KaščákováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava IVANA, Jany KIŠŠOVEJ, Renáty KAŠČÁKOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1785 I. čítanie08. 11. 2019J. Kiššová, M. Ivan, R. Pavelka, R. KaščákováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Radovana PAVELKU, Mariána VISKUPIČA, Martina KLUSA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 1736 Uzavretá úloha27. 09. 2019O. Dostál, M. Viskupič, M. Klus, P. Osuský, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Karola GALEKA a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 1631 Uzavretá úloha23. 08. 2019A. Zemanová, K. Galek, R. PavelkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. 1628 Uzavretá úloha23. 08. 2019J. Rajtár, J. Kiššová, M. Laurenčík, M. Viskupič, M. Klus, M. Ivan, R. PavelkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1578 Uzavretá úloha19. 08. 2019J. Rajtár, J. Kiššová, M. Laurenčík, M. Klus, M. Ivan, R. PavelkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1573 Uzavretá úloha15. 08. 2019A. Zemanová, J. Rajtár, J. Kiššová, M. Laurenčík, M. Klus, M. Ivan, R. PavelkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1571 Uzavretá úloha15. 08. 2019J. Rajtár, J. Kiššová, M. Laurenčík, M. Viskupič, M. Klus, M. Ivan, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1570 Uzavretá úloha15. 08. 2019J. Rajtár, J. Kiššová, M. Laurenčík, M. Viskupič, M. Klus, M. Ivan, R. PavelkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1569 Uzavretá úloha15. 08. 2019J. Rajtár, J. Kiššová, M. Laurenčík, M. Viskupič, M. Klus, M. Ivan, R. PavelkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1535 Uzavretá úloha31. 05. 2019O. Dostál, J. Rajtár, E. Jurzyca, J. Kiššová, M. Laurenčík, R. Pavelka, Z. ZimenováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1451 Uzavretá úloha23. 04. 2019J. Kiššová, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1450 Uzavretá úloha23. 04. 2019J. Kiššová, R. PavelkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1444 Uzavretá úloha18. 04. 2019Ľ. Galko, J. Rajtár, E. Jurzyca, J. Kiššová, M. Klus, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 1442 Uzavretá úloha18. 04. 2019A. Zemanová, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 1383 Uzavretá úloha08. 03. 2019B. Gröhling, R. PavelkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1380 Uzavretá úloha08. 03. 2019B. Gröhling, J. Rajtár, E. Jurzyca, J. Kiššová, M. Klus, R. PavelkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1291 Uzavretá úloha11. 01. 2019A. Zemanová, E. Jurzyca, J. Kiššová, M. Laurenčík, M. Ivan, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava IVANA, Milana LAURENČÍKA, Renáty KAŠČÁKOVEJ, Jany KIŠŠOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov 1211 Uzavretá úloha09. 11. 2018J. Kiššová, M. Laurenčík, M. Ivan, R. Pavelka, R. KaščákováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1192 Uzavretá úloha23. 10. 2018A. Baránik, A. Zemanová, N. Blahová, B. Gröhling, Ľ. Galko, J. Bittó Cigániková, J. Rajtár, E. Jurzyca, K. Galek, J. Kiššová, M. Laurenčík, M. Klus, M. Ivan, L. Ďuriš Nicholsonová, R. Pavelka, R. Kaščáková, V. Sloboda, Z. ZimenováÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1176 Uzavretá úloha28. 09. 2018A. Baránik, A. Zemanová, N. Blahová, O. Dostál, Ľ. Galko, J. Bittó Cigániková, J. Rajtár, E. Jurzyca, J. Kiššová, R. Pavelka, R. Kaščáková, Z. ZimenováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava PAVELKU a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov 1167 Uzavretá úloha28. 09. 2018A. Zemanová, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 1148 Uzavretá úloha27. 09. 2018A. Zemanová, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 6. septembra 2018 svoj návrh zákona späť.) 1110 Uzavretá úloha24. 08. 2018A. Zemanová, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení zákona č. 39/2013 Z. z. 1109 Uzavretá úloha24. 08. 2018A. Zemanová, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Petra OSUSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. 1024 Uzavretá úloha25. 05. 2018A. Zemanová, O. Dostál, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, R. PavelkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1012 Uzavretá úloha25. 05. 2018J. Rajtár, E. Jurzyca, M. Laurenčík, M. Klus, M. Ivan, R. PavelkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Radoslava PAVELKU a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa vyhlasuje Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (zákon o Žitnom ostrove) 922 Uzavretá úloha26. 03. 2018A. Zemanová, J. Bittó Cigániková, R. PavelkaNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa vyhlasuje Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (zákon o Žitnom ostrove) (Navrhovatelia vzali listom z 13. marca 2018 svoj návrh zákona späť.) 894 Uzavretá úloha23. 02. 2018A. Zemanová, R. PavelkaNávrh nového zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.