Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 253 I. čítanie27. 03. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. TankóNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 252 I. čítanie27. 03. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. TankóNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k porušovaniu základných práv a slobôd osôb patriacich k rómskej národnostnej menšine 251 Evidencia27. 03. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Mikulec, I. Matovič, R. Krátky, P. Pollák, J. Pročko, M. Šipoš, A. Škopová, V. TankóIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 176 I. čítanie12. 01. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, J. Pročko, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopÍňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 175 I. čítanie12. 01. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, A. Škopová, R. Vašečka, V. Remišová, M. ŠipošÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonnik práce v zneni neskoršich prepisov 174 I. čítanie12. 01. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, J. Pročko, P. Pollák, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 165 Uzavretá úloha12. 01. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, V. Remišová, A. Škopová, M. Šipoš, V. Tankó, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie 164 Uzavretá úloha12. 01. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, V. Remišová, R. Krátky, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 163 Uzavretá úloha12. 01. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o školskom ombudsmanovi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 162 I. čítanie12. 01. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, M. Šipoš, A. Škopová, V. Remišová, V. Tankó, R. VašečkaNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 158 Uzavretá úloha12. 01. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 157 Uzavretá úloha12. 01. 2024 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Matúšovi ŠUTAJ EŠTOKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 76 Evidencia22. 11. 2023  Iný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov 75 I. čítanie20. 11. 2023 L. Bužo, G. Grendel, J. Jakab, I. Matovič, R. Mikulec, M. Krajčí, R. Krátky, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zavedeniu štátnej bonifikácie hypotekárnych úverov (Navrhovateľ Július Jakab vzal späť listom z 31. januára 2024 za skupinu poslancov ich návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.) 74 Evidencia20. 11. 2023 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 73 I. čítanie20. 11. 2023 L. Bužo, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 72 I. čítanie20. 11. 2023 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 71 Uzavretá úloha20. 11. 2023 L. Bužo, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k členstvu Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii 70 Evidencia20. 11. 2023 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa pripája k záverom zo zasadnutia Európskej rady z dní 26. a 27. októbra 2023, ktoré za Slovenskú republiku podporil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo veci odsúdenia útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a odsúdenia Hamasu za brutálne a nerozlišujúce teroristické útoky v Izraeli 69 Evidencia20. 11. 2023 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k porušovaniu základných práv a slobôd z dôvodu rasy, farby pleti a príslušnosti k národnosti či etnickej skupine garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami 68 Evidencia20. 11. 2023 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k členstvu Slovenskej republiky v Európskej únii 67 Evidencia20. 11. 2023 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k cenám energií 66 Evidencia20. 11. 2023 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 63 Uzavretá úloha20. 11. 2023 L. Bužo, Ľ. Galko, G. Grendel, J. Jakab, M. Krajčí, R. Krátky, I. Matovič, R. Mikulec, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 62 Uzavretá úloha20. 11. 2023 L. Bužo, G. Grendel, J. Jakab, R. Mikulec, I. Matovič, M. Krajčí, R. Krátky, P. Pollák, J. Pročko, V. Remišová, M. Šipoš, A. Škopová, V. Tankó, R. VašečkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 61 Uzavretá úloha20. 11. 2023 J. Pročko, I. Matovič, M. Šipoš, J. Jakab, R. Krátky, L. Bužo, Ľ. Galko, R. Vašečka, V. Remišová, G. Grendel, R. Mikulec, A. Škopová, P. Pollák, M. Krajčí, V. TankóNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ, Richarda VAŠEČKU a Gábora GRENDELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (Navrhovatelia vzali listom z 10. januára 2024 svoj návrh zákona späť.) 47 Uzavretá úloha16. 11. 2023 G. Grendel, R. Vašečka, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Ľuboša BLAHU z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky 26 Evidencia07. 11. 2023  Iný typ

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.