Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1649 Uzavretá úloha23. 07. 2002V. Bajan, S. Bartoš, V. Faič, J. Klemens, M. MesiarikZákon vrátený prezidentom
Zákon z 3. apríla 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1530 Uzavretá úloha24. 04. 2002V. Bajan, R. Bauer, I. Belohorská, P. Kresák, J. Kvarda, M. Mesiarik, I. Presperín, F. Šebej, J. SitekZákon vrátený prezidentom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Mesiarika a Štefana Rusnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 1432 Uzavretá úloha20. 03. 2002M. Mesiarik, Š. RusnákNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o obchodných reťazcoch 1393 Uzavretá úloha22. 02. 2002V. Bajan, S. Bartoš, V. Faič, J. Klemens, M. MesiarikNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 1310 Uzavretá úloha09. 01. 2002M. MesiarikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe 1306 Uzavretá úloha08. 01. 2002V. Faič, P. Hamžík, J. Kalman, M. Mesiarik, L. Orosz, Š. Rusnák, J. VolfNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1305 Uzavretá úloha08. 01. 2002V. Faič, P. Hamžík, J. Kalman, M. Mesiarik, L. Orosz, Š. Rusnák, J. VolfNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1303 Uzavretá úloha07. 01. 2002M. MesiarikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa upravia podmienky držania psov 1288 Uzavretá úloha14. 12. 2001V. Bajan, R. Bauer, I. Belohorská, P. Kresák, J. Kvarda, M. Mesiarik, I. Presperín, F. Šebej, J. SitekNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 1221 Uzavretá úloha17. 10. 2001M. MesiarikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o činnosti kominárov a o Komore kominárov Slovenska (kominársky zákon) a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1210 Uzavretá úloha01. 10. 2001J. Benčat, J. Brhel, M. Cagala, J. Jasovský, M. Maxon, M. Mesiarik, P. Prokopovič, Š. RusnákNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 982 Uzavretá úloha19. 04. 2001M. MesiarikNovela zákona
Zákon z 27. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 943 Uzavretá úloha21. 03. 2001L. Ambróš, M. Angelovičová, Ľ. Dzurák, M. Mesiarik, P. MuránskyZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 902 Uzavretá úloha06. 02. 2001V. Bajan, J. Brocka, V. Maňka, M. Mesiarik, K. SárközyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 825 Uzavretá úloha03. 11. 2000Ľ. Dzurák, F. Halmeš, O. Keltošová, M. MesiarikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 811 Uzavretá úloha25. 10. 2000L. Ambróš, M. Angelovičová, Ľ. Dzurák, M. Mesiarik, P. MuránskyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Energetickej komore Slovenska 787 Uzavretá úloha09. 10. 2000Á. Duka-Zólyomi, Ľ. Dzurák, F. Halmeš, V. Maňka, M. Mesiarik, J. RusnákNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 300 Uzavretá úloha08. 07. 1999Ľ. Dzurák, M. MesiarikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 78 Uzavretá úloha01. 12. 1998G. Bárdos, R. Kováč, M. Mesiarik, L. Mészáros, L. Orosz, I. Šimko, I. TóthNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.