Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 1760 Uzavretá úloha28. 08. 2015 B. Bugár, T. Bastrnák, G. Csicsai, Á. Érsek, R. Chmel, G. Gál, E. Jakab, E. Pfundtner, F. Šebej, L. Sólymos, L. Žitňanská, P. VörösNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1522 Uzavretá úloha17. 04. 2015 G. CsicsaiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Arpáda ÉRSEKA, Lászlóa SOLYMOSA a Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti 1434 Uzavretá úloha19. 02. 2015 G. Csicsai, Á. Érsek, L. SólymosNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014 J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, E. Pfundtner, A. Přidal, P. Muránsky, M. Gibalová, M. Fronc, J. Bobík, J. Brocka, P. Abrhan, P. Hrušovský, I. Uhliarik, I. Švejna, F. Šebej, L. Sólymos, B. Bugár, T. Bastrnák, P. Vörös, E. Jakab, Á. Érsek, Z. Simon, Ústavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela CSICSAIA a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1238 Uzavretá úloha26. 09. 2014 G. Csicsai, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela CSICSAIA a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1149 Uzavretá úloha22. 08. 2014 G. Csicsai, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza PŘIDALA, Jána HUDACKÉHO, Jozefa MIKUŠA a Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 880 Uzavretá úloha13. 02. 2014 G. Csicsai, J. Hudacký, J. Mikuš, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠVEJNU a Gabriela CSICSAIA na vydanie ústavného zákona o stabilite daňového systému 747 Uzavretá úloha27. 09. 2013 G. Csicsai, I. ŠvejnaÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 29. októbra 2013 svoj návrh zákona späť.) 745 Uzavretá úloha27. 09. 2013 G. CsicsaiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠVEJNU a Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 674 Uzavretá úloha14. 08. 2013 G. Csicsai, I. ŠvejnaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠVEJNU, Gabriela CSICSAIA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 673 Uzavretá úloha14. 08. 2013 T. Bastrnák, G. Csicsai, I. ŠvejnaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu BUGÁRA a Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 553 Uzavretá úloha30. 05. 2013 B. Bugár, G. Csicsai, A. HrnčiarNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIKUŠA, Jána HUDACKÉHO, Juraja MIŠKOVA a Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. 394 Uzavretá úloha14. 02. 2013 G. Csicsai, J. Hudacký, J. Mikuš, J. MiškovNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.