Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Tatára a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1549 I. čítanie25. 04. 2002J. Malchárek, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 1547 I. čítanie25. 04. 2002J. Budaj, J. Malchárek, P. Osuský, V. Palko, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1414 Uzavretá úloha22. 02. 2002J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov 1413 Uzavretá úloha22. 02. 2002J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1412 Uzavretá úloha22. 02. 2002J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 1411 Uzavretá úloha22. 02. 2002J. MalchárekNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 1390 Uzavretá úloha21. 02. 2002Ľ. Andrassy, M. Ištván, J. Malchárek, Š. ŠlachtaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Roberta Fica na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 1366 Uzavretá úloha07. 02. 2002R. Fico, J. MalchárekÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení zákona č. 312/2001 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 1262 Uzavretá úloha09. 11. 2001J. Brocka, P. Farkas, J. Gabriel, M. Kujan, J. Malchárek, V. Maňka, F. Petrák, R. Šepták, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1187 Uzavretá úloha25. 09. 2001Ľ. Andrassy, G. Bárdos, J. Budaj, M. Ištván, D. Jarjabek, J. Malchárek, F. MikloškoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 1144 Uzavretá úloha16. 08. 2001P. Kresák, J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1143 Uzavretá úloha16. 08. 2001J. MalchárekNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 981 Uzavretá úloha19. 04. 2001Ľ. Andrassy, M. Angelovičová, V. Bajan, J. Budaj, K. Čižmáriková, V. Faič, A. Ivanko, P. Kresák, J. Malchárek, L. Orosz, Š. ŠlachtaNovela zákona
Zákon z 28. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 950 Uzavretá úloha26. 03. 2001S. Bartoš, L. Hóka, J. Malchárek, G. PalackaZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o masových médiách 885 Uzavretá úloha12. 01. 2001L. Ballek, J. Budaj, D. Jarjabek, J. Kužma, J. Malchárek, P. ŠtevčekNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov 879 Uzavretá úloha10. 01. 2001L. Ballek, G. Bárdos, J. Malchárek, F. MikloškoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 836 Uzavretá úloha13. 11. 2000T. Galbavý, J. MalchárekNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 824 Uzavretá úloha03. 11. 2000V. Bajan, M. Hort, J. Kvarda, J. Malchárek, V. Maňka, L. Orosz, J. Prokeš, I. TóthNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 817 Uzavretá úloha31. 10. 2000S. Bartoš, L. Hóka, J. Malchárek, G. PalackaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov 773 Uzavretá úloha29. 09. 2000L. Ballek, G. Bárdos, J. Malchárek, F. MikloškoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 734 Uzavretá úloha25. 08. 2000L. Ambróš, L. Gyurovszky, F. Halmeš, A. Juriš, M. Kolláriková, J. Krumpolec, J. Malchárek, L. Orosz, J. Rusnák, M. Suchár, J. VolfNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana Vavríka a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 728 Uzavretá úloha18. 08. 2000J. Malchárek, R. VavríkNovela zákona
Zákon z 12. mája 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 675 Uzavretá úloha13. 06. 2000Ľ. Andrassy, G. Bárdos, M. Ištván, J. Malchárek, P. Muránsky, B. OravaZákon vrátený prezidentom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách 649 Uzavretá úloha26. 05. 2000P. Kresák, J. MalchárekNávrh nového zákona
Zákon z 22. marca 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 609 Uzavretá úloha20. 04. 2000Ľ. Andrassy, K. Čižmáriková, T. Galbavý, F. Halmeš, L. Hóka, M. Ištván, J. Malchárek, L. Mészáros, B. Orava, P. Ošváth, J. TuchyňaZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov 528 Uzavretá úloha25. 02. 2000Ľ. Andrassy, G. Bárdos, M. Ištván, J. Malchárek, P. Muránsky, B. OravaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 477 Uzavretá úloha08. 12. 1999Ľ. Andrassy, K. Čižmáriková, T. Galbavý, F. Halmeš, L. Hóka, M. Ištván, J. Malchárek, L. Mészáros, B. Orava, P. Ošváth, J. TuchyňaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z. 331 Uzavretá úloha18. 08. 1999Ľ. Andrassy, M. Ištván, J. Malchárek, P. Muránsky, B. OravaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov 223 Uzavretá úloha18. 05. 1999J. Malchárek, P. WeissNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.