Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1803 Uzavretá úloha22. 10. 2015 J. Mihál, L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ, Jozefa MIHÁLA a Juraja DROBU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1802 Uzavretá úloha22. 10. 2015 J. Droba, J. Mihál, L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina POLlAČIKA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 1750 Uzavretá úloha27. 08. 2015 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina POLlAČIKA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 1749 Uzavretá úloha27. 08. 2015 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov 1605 Uzavretá úloha29. 05. 2015 L. Ďuriš Nicholsonová, P. OsuskýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 1518 Uzavretá úloha17. 04. 2015 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, M. Poliačik, P. Osuský, E. Jurzyca, J. DrobaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 1511 Uzavretá úloha16. 04. 2015 L. Ďuriš Nicholsonová, J. ViskupičNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1507 Uzavretá úloha15. 04. 2015 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovateľka vzala listom z 18. marca 2015 svoj návrh zákona späť.) 1457 Uzavretá úloha20. 02. 2015 L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1455 Uzavretá úloha20. 02. 2015 L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1452 Uzavretá úloha20. 02. 2015 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, M. Poliačik, E. Jurzyca, J. DrobaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1384 Uzavretá úloha09. 01. 2015 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 5. decembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1305 Uzavretá úloha07. 11. 2014 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina POLIAČIKA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 1301 Uzavretá úloha07. 11. 2014 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 1293 Uzavretá úloha06. 11. 2014 L. Ďuriš Nicholsonová, J. ViskupičNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1257 Uzavretá úloha26. 09. 2014 L. Ďuriš Nicholsonová, J. MihálNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina POLIAČIKA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 1247 Uzavretá úloha26. 09. 2014 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014 J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, E. Pfundtner, A. Přidal, P. Muránsky, M. Gibalová, M. Fronc, J. Bobík, J. Brocka, P. Abrhan, P. Hrušovský, I. Uhliarik, I. Švejna, F. Šebej, L. Sólymos, B. Bugár, T. Bastrnák, P. Vörös, E. Jakab, Á. Érsek, Z. Simon, Ústavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 16. októbra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1224 Uzavretá úloha25. 09. 2014 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, M. PoliačikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1185 Uzavretá úloha17. 09. 2014 Ľ. Galko, J. Kiššová, L. Ďuriš Nicholsonová, J. Mihál, P. Osuský, M. PoliačikÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ, Jany KIŠŠOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 30. októbra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1178 Uzavretá úloha10. 09. 2014 J. Kiššová, L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ, Jany KIŠŠOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1148 Uzavretá úloha22. 08. 2014 J. Kiššová, L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 16. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1099 Uzavretá úloha24. 07. 2014 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, M. PoliačikÚstavný zákon
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1074 Uzavretá úloha06. 06. 2014 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov 1071 Uzavretá úloha06. 06. 2014 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina POLIAČIKA, Richarda SULÍKA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 31. marca 2014 svoj návrh zákona späť.) 936 Uzavretá úloha28. 02. 2014 L. Ďuriš Nicholsonová, M. Poliačik, R. SulíkNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovateľka požiadala listom z 1. apríla 2014 o presun svojho návrhu zákona na najbližšiu riadnu schôdzu NR SR.) 923 Uzavretá úloha28. 02. 2014 L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA, Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 21. marca 2014 svoj návrh zákona späť.) 920 Uzavretá úloha28. 02. 2014 Ľ. Galko, L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ, Ľudovíta KANÍKA a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 901 Uzavretá úloha27. 02. 2014 E. Horváthová, Ľ. Kaník, L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 898 Uzavretá úloha27. 02. 2014 Ľ. Galko, L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 814 Uzavretá úloha28. 11. 2013 J. Mihál, L. Ďuriš NicholsonováÚstavný zákon
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 775 Uzavretá úloha05. 11. 2013 L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 18. novembra 2013 svoj návrh zákona späť.) 774 Uzavretá úloha05. 11. 2013 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 22. októbra 2013 svoj návrh zákona späť.) 709 Uzavretá úloha24. 09. 2013 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda SULÍKA, Jozefa MIHÁLA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 676 Uzavretá úloha15. 08. 2013 J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, R. SulíkNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 556 Uzavretá úloha30. 05. 2013 L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda SULÍKA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 27. júna 2013 svoj návrh zákona späť.) 547 Uzavretá úloha29. 05. 2013 L. Ďuriš Nicholsonová, R. SulíkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 504 Uzavretá úloha26. 04. 2013 L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 342 Uzavretá úloha19. 12. 2012 L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 315 Uzavretá úloha09. 11. 2012 L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ, Juraja DROBU a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 208 Uzavretá úloha24. 08. 2012 J. Droba, L. Ďuriš Nicholsonová, M. PoliačikNávrh nového zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 207 Uzavretá úloha24. 08. 2012 L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozef MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 152 Uzavretá úloha06. 07. 2012 L. Ďuriš Nicholsonová, J. MihálNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 151 Uzavretá úloha06. 07. 2012 L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 16. 7. 2012 svoj návrh zákona späť.) 150 Uzavretá úloha06. 07. 2012 J. Mihál, L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 88 Uzavretá úloha01. 06. 2012 J. Mihál, L. Ďuriš NicholsonováNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona o príspevku na bývanie 86 Uzavretá úloha01. 06. 2012 J. Mihál, L. Ďuriš NicholsonováNávrh nového zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.