Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1841 Uzavretá úloha23. 10. 2015 M. Kadúc, J. Mičovský, R. Vašečka, J. Droba, M. Huba, M. Poliačik, M. Chren, J. Miškov, V. Novotný, A. Hlina, Ľ. Kaník, M. KvasničkaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona o malom domácom podnikaní 1819 Uzavretá úloha23. 10. 2015 Ľ. KaníkNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1818 Uzavretá úloha23. 10. 2015 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Eugena JURZYCU, Jozefa MIHÁLA a Eriky JURINOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1805 Uzavretá úloha22. 10. 2015 E. Jurinová, E. Jurzyca, Ľ. Kaník, J. MihálNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1804 Uzavretá úloha22. 10. 2015 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1741 Uzavretá úloha27. 08. 2015 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov 1740 Uzavretá úloha27. 08. 2015 J. Brocka, M. Chren, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. MihálÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Juraja DROBU a Miroslava KADÚCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1737 Uzavretá úloha26. 08. 2015 J. Droba, M. Kadúc, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 1655 Uzavretá úloha21. 07. 2015 Ľ. Kaník, P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 1603 Uzavretá úloha29. 05. 2015 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1602 Uzavretá úloha29. 05. 2015 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1601 Uzavretá úloha29. 05. 2015 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1600 Uzavretá úloha29. 05. 2015 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 1599 Uzavretá úloha29. 05. 2015 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 29. mája 2015 svoj návrh zákona späť.) 1523 Uzavretá úloha17. 04. 2015 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Eugena JURZYCU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1478 Uzavretá úloha26. 03. 2015 P. Frešo, E. Jurzyca, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1468 Uzavretá úloha13. 03. 2015 J. Brocka, M. Chren, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. MihálNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 9. marca 2015 svoj návrh zákona späť.) 1430 Uzavretá úloha18. 02. 2015 J. Brocka, M. Chren, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. MihálNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Eugena JURZYCU a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1344 Uzavretá úloha05. 01. 2015 P. Frešo, E. Jurzyca, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Júliusa BROCKU, Jozefa MIHÁLA, Martina CHRENA a Eriky JURINOVEJ na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov (Navrhovatelia listom zo 17. marca 2015 vzali svoj návrh zákona späť.) 1281 Uzavretá úloha31. 10. 2014 J. Brocka, M. Chren, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. MihálÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014 J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, E. Pfundtner, A. Přidal, P. Muránsky, M. Gibalová, M. Fronc, J. Bobík, J. Brocka, P. Abrhan, P. Hrušovský, I. Uhliarik, I. Švejna, F. Šebej, L. Sólymos, B. Bugár, T. Bastrnák, P. Vörös, E. Jakab, Á. Érsek, Z. Simon, Ústavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov 1237 Uzavretá úloha26. 09. 2014 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1236 Uzavretá úloha26. 09. 2014 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 1235 Uzavretá úloha26. 09. 2014 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO a Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovatelia vzali listom z 5. decembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1234 Uzavretá úloha26. 09. 2014 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 9. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1142 Uzavretá úloha22. 08. 2014 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO a Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 9. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1141 Uzavretá úloha22. 08. 2014 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 9. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1062 Uzavretá úloha06. 06. 2014 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom z 9. júla 2014 o presun svojho návrhu zákona na program nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 9. septembra 2014.) (Navrhovateľom tohto návrhu bol aj poslanec Ivan Štefanec, ktorému zanikol mandát poslanca NR SR z dôvodu jeho zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu.) (Navrhovatelia vzali listom z 9. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1035 Uzavretá úloha16. 05. 2014 P. Frešo, Ľ. Kaník, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Petra POLLÁKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 998 Uzavretá úloha25. 04. 2014 Ľ. Kaník, V. Novotný, P. PollákNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO a Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 914 Uzavretá úloha28. 02. 2014 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 2. apríla 2014 svoj návrh zákona späť.) 910 Uzavretá úloha28. 02. 2014 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Júliusa BROCKU, Jozefa MIHÁLA a Eriky JURINOVEJ na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov (Navrhovatelia vzali listom z 1. apríla 2014 svoj návrh zákona späť.) 909 Uzavretá úloha28. 02. 2014 J. Brocka, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. MihálÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ, Ľudovíta KANÍKA a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 901 Uzavretá úloha27. 02. 2014 E. Horváthová, Ľ. Kaník, L. Ďuriš NicholsonováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 848 Uzavretá úloha10. 01. 2014 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 796 Uzavretá úloha08. 11. 2013 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 18. decembra 2013 svoj návrh zákona späť.) 795 Uzavretá úloha08. 11. 2013 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 762 Uzavretá úloha28. 10. 2013 P. Frešo, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 20. augusta 2013 svoj návrh zákona späť.) 671 Uzavretá úloha14. 08. 2013 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Navrhovateľ vzal listom z 25.septembra 2013 svoj návrh zákona späť.) 670 Uzavretá úloha14. 08. 2013 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 20. augusta 2013 svoj návrh zákona späť.) 669 Uzavretá úloha14. 08. 2013 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 668 Uzavretá úloha14. 08. 2013 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovateľ vzal listom z 24. septembra 2013 svoj návrh zákona späť.) 635 Uzavretá úloha13. 08. 2013 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO a Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 578 Uzavretá úloha31. 05. 2013 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 567 Uzavretá úloha31. 05. 2013 J. Brocka, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. Mihál, I. ŠvejnaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla FREŠA a Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 565 Uzavretá úloha31. 05. 2013 P. Frešo, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Ivana MIKLOŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 564 Uzavretá úloha31. 05. 2013 P. Frešo, Ľ. Kaník, I. Mikloš, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠŤEFANCA, Pavla FREŠA a Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 501 Uzavretá úloha26. 04. 2013 P. Frešo, Ľ. Kaník, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Navrhovateľ vzal listom zo 4. júna 2013 svoj návrh zákona späť.) 500 Uzavretá úloha26. 04. 2013 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov 498 Uzavretá úloha26. 04. 2013 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 4. júna 2013 svoj návrh zákona späť.) 497 Uzavretá úloha26. 04. 2013 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (Navrhovatelia vzali listom zo 4. júna 2013 svoj návrh zákona späť.) 496 Uzavretá úloha26. 04. 2013 P. Frešo, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 495 Uzavretá úloha26. 04. 2013 Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Navrhovateľ vzal listom z 27. marca 2013 svoj návrh zákona späť.) 418 Uzavretá úloha22. 02. 2013 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 12. februára 2013 svoj návrh zákona späť.) 330 Uzavretá úloha28. 11. 2012 Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 258 Uzavretá úloha05. 10. 2012 P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 2. októbra 2012 svoj návrh zákona späť.) 251 Uzavretá úloha28. 09. 2012 P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (Navrhovateľ vzal listom zo 7. novembra 2012 svoj návrh zákona späť.) 250 Uzavretá úloha28. 09. 2012 P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 149 Uzavretá úloha06. 07. 2012 P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 148 Uzavretá úloha06. 07. 2012 P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Ľudovíta KANÍKA a Pavla FREŠA na vydanie zákona o Živnostenských licenciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 144 Uzavretá úloha04. 07. 2012 P. Frešo, Ľ. Kaník, I. ŠtefanecNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov 94 Uzavretá úloha01. 06. 2012 P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 93 Uzavretá úloha01. 06. 2012 P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 65 Uzavretá úloha28. 05. 201226. 07. 2012P. Paška, J. Laššáková, P. Hrušovský, J. Viskupič, L. Sólymos, Ľ. Kaník, J. MiškovNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 64 Uzavretá úloha28. 05. 201226. 07. 2012J. Laššáková, P. Hrušovský, Ľ. Kaník, J. Miškov, P. Paška, L. Sólymos, J. ViskupičÚstavný zákon

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.