Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1837 Uzavretá úloha23. 10. 2015 J. Brocka, J. Figeľ, P. Hrušovský, P. Abrhan, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jozefa BOBÍKA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 1811 Uzavretá úloha23. 10. 2015 J. Bobík, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní, o zavedení elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1744 Uzavretá úloha27. 08. 2015 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA, Pavla ZAJACA a Jozefa BOBÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1597 Uzavretá úloha29. 05. 2015 J. Bobík, J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Júliusa BROCKU, Moniky GIBALOVEJ a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1595 Uzavretá úloha29. 05. 2015 J. Brocka, M. Gibalová, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA, Pavla ZAJACA a Jozefa BOBÍKA na vydanie zákona o rodinnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1527 Uzavretá úloha17. 04. 2015 J. Bobík, J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Jozefa BOBÍKA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1445 Uzavretá úloha20. 02. 2015 J. Bobík, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA, Pavla ZAJACA a Jozefa BOBÍKA na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1437 Uzavretá úloha20. 02. 2015 J. Bobík, J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1368 Uzavretá úloha09. 01. 2015 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014 J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, E. Pfundtner, A. Přidal, P. Muránsky, M. Gibalová, M. Fronc, J. Bobík, J. Brocka, P. Abrhan, P. Hrušovský, I. Uhliarik, I. Švejna, F. Šebej, L. Sólymos, B. Bugár, T. Bastrnák, P. Vörös, E. Jakab, Á. Érsek, Z. Simon, Ústavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Jána HUDACKÉHO a Jozefa BOBÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1226 Uzavretá úloha25. 09. 2014 J. Bobík, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA, Pavla ZAJACA a Ivana UHLIARIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 9. decembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1225 Uzavretá úloha25. 09. 2014 J. Figeľ, J. Hudacký, I. Uhliarik, P. ZajacNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o lobingu a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 1223 Uzavretá úloha25. 09. 2014 P. Hrušovský, J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, J. Hudacký, P. Abrhan, M. Fronc, M. Kvasnička, M. Gibalová, P. Muránsky, J. Bobík, J. Brocka, M. RadošovskýNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1138 Uzavretá úloha21. 08. 2014 J. Figeľ, P. Hrušovský, M. Fronc, P. Zajac, J. Hudacký, P. Muránsky, M. Gibalová, J. Mikloško, P. Abrhan, M. RadošovskýÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o lobingu a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1102 Uzavretá úloha12. 08. 2014 P. Hrušovský, J. Figeľ, M. Fronc, P. Abrhan, P. Zajac, J. Hudacký, P. Muránsky, J. Mikloško, M. Gibalová, M. RadošovskýNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1059 Uzavretá úloha06. 06. 2014 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona o podpore viacgeneračnej solidarity v rodinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 986 Uzavretá úloha24. 04. 2014 J. Brocka, J. Figeľ, J. HudackýNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 985 Uzavretá úloha24. 04. 2014 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 964 Uzavretá úloha15. 04. 2014 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Jána HUDACKÉHO a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestných činov korupcie a iných vybraných trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 963 Uzavretá úloha14. 04. 2014 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĹA, Jána HUDACKÉHO a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi (Navrhovatelia vzali listom zo 14. apríla 2014 svoj návrh zákona späť.) 955 Uzavretá úloha28. 03. 2014 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO a Jána FIGEĽA na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 1. apríla 2014 svoj návrh zákona späť.) 899 Uzavretá úloha27. 02. 2014 J. Figeľ, J. HudackýNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Jána HUDACKÉHO a Jána FIGEĽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 2. apríla 2014 svoj návrh zákona späť.) 892 Uzavretá úloha25. 02. 2014 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza PŘIDALA, Jána HUDACKÉHO, Jozefa MIKUŠA a Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 880 Uzavretá úloha13. 02. 2014 G. Csicsai, J. Hudacký, J. Mikuš, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Jána HUDACKÉHO a Jána FIGEĽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 825 Uzavretá úloha18. 12. 2013 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 787 Uzavretá úloha07. 11. 2013 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 730 Uzavretá úloha25. 09. 2013 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dosiahnutiu verejného dlhu 52,1 % HDP a návrhy opatrení na jeho zníženie 598 Evidencia27. 06. 2013 J. Hudacký, I. Štefanec, I. ŠvejnaIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o lobingu a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 568 Uzavretá úloha31. 05. 2013 P. Hrušovský, J. Figeľ, P. Abrhan, M. Fronc, M. Gibalová, J. Hudacký, M. KvasničkaNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 557 Uzavretá úloha30. 05. 2013 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555 Uzavretá úloha30. 05. 2013 J. Brocka, J. Figeľ, J. HudackýNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o rodinnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia listom z 12. augusta 2013 požiadali o presun svojho návrhu zákona na riadnu plánovanú októbrovú schôdzu.) 485 Uzavretá úloha24. 04. 2013 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIKUŠA, Jána HUDACKÉHO, Juraja MIŠKOVA a Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. 394 Uzavretá úloha14. 02. 2013 G. Csicsai, J. Hudacký, J. Mikuš, J. MiškovNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363 Uzavretá úloha09. 01. 2013 P. Abrhan, J. Brocka, J. Figeľ, M. Gibalová, P. Hrušovský, J. Hudacký, M. KvasničkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 307 Uzavretá úloha08. 11. 2012 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 197 Uzavretá úloha23. 08. 2012 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 195 Uzavretá úloha23. 08. 2012 J. Brocka, J. Figeľ, J. HudackýNávrh nového zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.